ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

เติมสบาย.. ได้เต็มๆ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% ที่สถานีน้ำมันที่ร่วมรายการ จากบัตรเครดิต KTC

วันที่ : 4 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,452 คน
เติมสบาย.. ได้เต็มๆ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% ที่สถานีน้ำมันที่ร่วมรายการ จากบัตรเครดิต KTC


เติมสบาย.. ได้เต็มๆ ด้วยบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% ที่ปั๊มน้ำมัน ESSO เพียงเติมน้ำมันครบทุก 100 บาท พร้อมใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards ทุก 100 คะแนน หรือรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อเติมที่ปั๊มอื่นๆ
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 ก.ย. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC Forever Rewards ทุกประเภท ("สมาชิก") เท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE CARD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • สมาชิกบัตรเครดิต KTC - BANGCHAK ยังคงได้รับเงินคืน 1% ตามปกติ จากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการ
  • ยอดเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดชัดชำระหนี้ตลอดเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิก
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของเครดิตเงินคืน ที่เข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไปแล้ว
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด