ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อช้อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ที่ร่วมรายการ จากบัตรเครดิตธนชาต

วันที่ : 15 พ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 376 คน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อช้อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ที่ร่วมรายการ จากบัตรเครดิตธนชาต


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตธนชาต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อช้อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ที่ร่วมรายการ อาทิ Gourmet Market, Home Fresh Mart, Central Food Hall, Tops market, Tops Superstore, Tops Superkoom, Tops Daily, Villa Market, Foodland, Maxvalu และ Isetan
 • รับเครดิตเงินคืน 10%
  เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ากับยอดซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% (สูงสุด 1,200 บาท ตลอดรายการ)
  - รับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรแพลทินัม
  - รับเครดิตเงินคืน 4% สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่น
  เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแบบชำระเต็มจำนวน/ เซลล์สลิป
ยอดใช้จ่าย/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน ประเภทบัตร
1,000 บาทขึ้นไป 40 บาท ทุกบัตร
2,000 บาทขึ้นไป
(เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์)
200 บาท บัตรแพลทินัมเท่านั้น
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการ : พิมพ์ SBB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่ง SMS มาที่ 4712066
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านั้น
 • บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา โปรดติดต่อห้างสรรพสินค้าโดยตรง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1770 หรือเว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด