ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

อร่อยมื้อไหน ก็รับคะแนน X10 เมื่อใช้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ร้านอาหารทั่วไทย

วันที่ : 17 มี.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 933 คน
อร่อยมื้อไหน ก็รับคะแนน X10 เมื่อใช้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ร้านอาหารทั่วไทย


"กินข้าวกันมั้ย" กับไทยพาณิชย์... อร่อยมื้อไหน ก็รับคะแนน X10 ทุกวันศุกร์ -  เสาร์ - อาทิตย์ เมื่อใช้บัตรเครดิต SCB ตั้งแต่ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารทั่วไทย
SMS เพื่อรับสิทธิร่วมรายการ : พิมพ์ DN1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454
(บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME รับสิทธิโดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB Family Plus
  • เฉพาะการใช้จ่ายที่ร้านอาหารในประเทศไทย และอยู่ในหมวดร้านอาหารภายใต้ Merchant Category Code ในระบบของ VISA และ MasterCard เท่านั้น ยกเว้นการใช้จ่ายเติมเงินบัตรกำนัล อาทิ บัตร Starbucks เป็นต้น โดยชำระด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป ทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์
  • จำกัดการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียนแล้ว สูงสุดรวมตลอดรายการไม่เกิน 20,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ โดยธนาคารจะคำนวณและคืนคะแนนสะสมพิเศษให้ในบัญชีบัตรที่ทำรายการ
  • คะแนนสะสมพิเศษจะโอนคืนเข้าบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
  • คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • ผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสมพิเศษ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777 หรือเว็บไซต์ www.scbcreditcard.com
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด