ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ช้อปสนุก ทุกการเดินทางในต่างประเทศ รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 5 บาท = 1 คะแนน จากบัตรเครดิตยูโอบี

วันที่ : 16 มี.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 399 คน
ช้อปสนุก ทุกการเดินทางในต่างประเทศ รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 5 บาท = 1 คะแนน จากบัตรเครดิตยูโอบี


ช้อปสนุก ทุกการเดินทางในต่างประเทศ รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 5 บาท = 1 คะแนน สำหรับยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรเครดิตยูโอบี สะสมตลอดรายการ ครบทุกๆ 30,000 บาท (*จำกัดยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 210,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ : พิมพ์ OVS (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท/ ครั้ง)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 2560
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • การใช้สิทธิ์รับคะแนนสะสมพิเศษ (สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม) หรือเครดิตเงินคืน (สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม) สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน (ผู้ถือบัตรเสริมสามารถร่วมรายการได้แต่ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอด ใช้จ่ายบัตรหลักเพื่อคิดคะแนนสะสมอัตราพิเศษ)
  • ผู้ถือบัตรเครดิตต้องมียอดใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. - 31 พ.ค. 60 (transaction date) เท่านั้น
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากรายการผ่อนชำระ การซื้อประกันภัย การซื้อกองทุน การซื้อสินค้า/ บริการออนไลน์ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสกุลเงินบาท รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง
  • ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯ ซึ่งอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯ ถูกเรียกเก็บจริง
  • ธนาคารจะบันทึกคะแนนสะสมอัตราพิเศษนี้เข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนสะสมอัตราพิเศษนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือน นับจากวันสุดท้ายที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
  • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นไม่ได้
  • การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม จะไม่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษยูโอบี รีวอร์ด พลัส แต่จะได้รับเครดิตเงินคืน 300 บาท สำหรับการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ทุกๆ 30,000 บาท/ ระยะเวลาส่งเสริมการขายแทน (โดยเศษยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึงยอดทุกๆ 30,000 บาทจะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืนพิเศษนี้ แต่ผู้ถือบัตรเครดิตยังคงได้รับเครดิตเงินคืนในอัตราปกติ) และจำกัดการแลกรับเครดิตเงินคืนในยอดใช้จ่ายไม่เกิน 210,000 บาท/ ผู้ถือบัตร 1 ท่าน (รวมบัตรเสริม)/ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระเงิน ไม่ยกเลิกรายการซื้อสินค้า/ บริการ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารฯ เครดิตเงินคืน
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด