ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

อร่อยฟอร์เอฟเวอร์ แลกได้เลย ลดได้ทันที สูงสุด 30% เมื่อใช้จ่ายที่ร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต KTC

วันที่ : 14 ก.พ. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,434 คน
แลกได้เลย ลดได้ทันที สูงสุด 30% เมื่อใช้จ่ายที่ร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต KTC
อร่อยฟอร์เอฟเวอร์ แลกได้เลย ลดได้ทันที กับบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดสูงสุด 30% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/ เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ AKA, Coffee Beans, Mo-Mo-Paradise, On the Table, Sakura, Spaghetti Factory, SUKI MASA, Sushi Boy, SUSHI MASA, Tenya และ Yoka Yoka
     
    
คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละร้านค้า
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 เม.ย. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการการเข้าร่วมรายการคะแนนสะสมแลกรับส่วนลด เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ("คะแนนสะสม") เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Cash Back และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด, เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด