ค้นหา คอนโดใหม่ condo
ข่าว-โปรโมชั่นคอนโดใหม่

ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา จัดโปรโมชั่น วันเดียว ราคาเดียว 888,000 บาท

วันที่ : 29 ก.ค. 56
เข้าดูทั้งหมด : 2,525 คน
ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา จัดโปรโมชั่น วันเดียว ราคาเดียว 888,000 บาทบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดโปรโมชั่น "ONE DAY ONE PRICE" หรือ "วันเดียว ราคาเดียว" ในวันที่ 3 ส.ค. ที่จะถึงนี้ กับคอนโดพร้อมอยู่ ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา (Lumpini MegaCity Bangna) ในราคา 888,000 บาท สำหรับห้องขนาด 22.5 ตร.ม. และ ราคา 989,000 บาท สำหรับห้องขนาด 25 ตร.ม. 
สิทธิพิเศษ จะได้รับเมื่อนำเอกสารมายื่นกู้ครบในวันงาน
1. เอกสารที่ต้องใช้
    1.1 เอกสารเบื้องต้น (ผู้กู้และคู่สมรส)

     - สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - สำเนาบัตรทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
     - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
    1.2 เอกสารการเงิน
          กรณีมีรายได้ประจำ
          - สลิปเงินเดือนฉบับเดือนล่าสุด หรือใบรับรองการทำงานฉบับจริงเดือนล่าสุด
          - เอกสารการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน
          - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
          กรณีประกอบอาชีพอิสระ
          - เอกสารการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน
          - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์,วิศวกร,ทนายความ,สถาปนิก)
          กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
          - เอกสารการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว,บัญชีกิจการ)
2. ท่านสามารถทราบผลการอนุมัติ และสามารถตรวจรับสภาพห้องได้ภายในวันเดียว
3. ของสมนาคุณจะได้รับหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว (ตามที่บริษัทกำหนด)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-689-6888 หรือเว็บไซต์ www.lpn.co.th
หมายเหตุ: เงื่อนไข และโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข่าว-โปรโมชั่นคอนโดใหม่ล่าสุด