ค้นหา รถยนต์ใหม่ car
ข่าวรถใหม่

คาราวาน Thairung สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ : 21 มิ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 254 คน
คาราวาน Thairung สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยง ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดขบวนคาราวานรถยนต์เชื่อมโยงสองราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก

ภายใต้แนวคิด "Connecting People of Two Kingdoms by Land" เพื่อเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๓๐ ปี ไทย-ภูฏาน ตลอดจนส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีของไทย-ภูฏานในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การค้า และโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีความร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิด Two Kingdoms, One Destination

คณะคาราวานเดินทางด้วยรถยนต์ TR Transformer จำนวน 6 คัน พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน ๒๑ คน  ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำ ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง พาณิชย์ และบริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เดินทางด้วยเส้นทางรถยนต์จากราชอาณาจักรไทย ผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินเดีย และสิ้นสุดที่ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผ่านเมืองต่าง ๆ ดังนี้ กรุงเทพฯ-อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ราชอาณาจักรไทย, เมืองตองอู-เมืองโมนยวา-เมืองตามู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, เมืองโกหิมา-เมืองกูวาฮาติ สาธารณรัฐอินเดีย และเมืองพันท์โชลลิง-เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

พิธีปล่อยขบวนคาราวานจัดขึ้น ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิต วนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร อันเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานสำคัญของทั้งสองประเทศ ทั้งยังเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ภายในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย, นางแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน), นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออก กลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดการเดินทางของขบวนคาราวาน จะมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนของไทยและภูฏาน ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อหารือ แนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ต่อไป การเดินทางของคณะคาราวานสามารถติดตามได้ทาง www.bhutanthailandtourism.com โดยจะสร้างการรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย และภูฏานทางบก ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ

ข่าว-โปรโมชั่นรถใหม่ล่าสุด