ค้นหา รถยนต์ใหม่ car
ข่าวรถใหม่

ซื้อประกันรถยนต์กับ ADB ผ่อนสบายๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน เช็คเบี้ยประกันวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

วันที่ : 8 ส.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 3,701 คน
ประกันรถยนต์ ผ่อนสบายๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน เช็คเบี้ยประกันวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท


ซื้อประกันภัยรถยนต์กับเอเชียไดเร็ค โบรคเกอร์ วันนี้ ผ่อนสบายๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน (เริ่มต้นเพียง 492 บาท/เดือน ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้) 
ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านเว็บไซต์กับ Asia Direct Broker วันนี้รับบริการเสริม ฟรี!
  TAXI Fare บริการออกค่าโดยสาร 500 บาท บริษัทฯ จะออกค่าโดยสารให้ผู้เอาประกันภัยไม่เกิน 500 บาท (ใช้สิทธิ์ได้ปีละ 1 ครั้ง) เฉพาะกรณีรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โดยใช้ใบยืนยันการเกิดอุบัติเหตุ หรือภาพถ่าย ณ ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นหลักฐาน (ยกเว้นประกันมอเตอร์ไซด์ และ พ.ร.บ.) 
  Medical Assistance บริการช่วยเหลือทางการแพทย์
  Roadside Assistance บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
   บริการติดต่อช่างซ่อม
  บริการรถยกฉุกเฉิน ไม่เกิน 50 กม. ต่อครั้ง (ฟรี 50 กม. ต่อปี) หากรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากรถเสียฉุกเฉิน ผุ้ให้บริการจะประสานงานจัดหารถยก เพื่อลากจูงรถยนต์ไปยังอู่ซ่อมรถยนต์ในเครือของบริษัทที่ใกล้ที่สุด หรือไปยังอู่ซ่อมรถยนต์ที่เหมาะสม และอยู่ใกล้ที่สุดที่สมาชิกเป็นผู้ระบุ หรือไปยังภูมิลำเนาของสมาชิก ทั้งนี้ระยะทางที่ให้บริการในการลากจูงรถยนต์จะไม่เกินกว่า 50 กม. (เกินกว่า 50 กม. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ กม. ละ 30 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบของรถยก)
  บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง (ฟรี 10 ลิตรต่อปี) หากรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อันเป็นผลเนื่องมาจากน้ำมันหมด ขณะขับขี่บนท้องถนน ผู้ให้บริการจะบริการประสานงานจัดหาเจ้าหน้าที่เติมน้ำมันตามปริมาณที่กำหนดไปเติมให้ เพื่อให้รถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อีก โดยให้บริการเติมน้ำมันฟรี 10 ลิตรต่อปี ครั้งต่อไปสามารถเรียกใช้บริการได้ โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน
  บริการประสานงานช่างกุญแจ รถยนต์ฉุกเฉิน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) หากรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถขับเคลื่อนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากสมาชิกทำกุญแจหาย หรือกุญแจไม่สามารถเปิดประตูรถได้ หรือสตาร์ทรถยนต์ไม่ได้ ผู้ให้บริการจะบริการประสานงานจัดหาช่างกุญแจ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการซ่อมรถ ณ จุดเกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น ยกเว้น ค่าประสานงานทาง ADB เป็นผู้รับผิดชอบ
  บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยช่างซ่อมรถยนต์ (Conference call)(ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ในกรณีที่รถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองขับเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากรถยนต์เสีย ผู้ให้บริการยินดีบริการให้คำปรึกษาในเบื้องต้น โดยช่างซ่อมรถยนต์ที่มีความชำนาญ
   บริการช่วยเหลือพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

ข่าว-โปรโมชั่นรถใหม่ล่าสุด