ค้นหา รถยนต์ใหม่ car
ข่าวรถใหม่

โครงสร้างราคา ภาษีรถยนต์ในปี 2559

วันที่ : 24 ธ.ค. 55
เข้าดูทั้งหมด : 24,922 คน
รัฐฯ จ่อเตรียมขึ้นโครงสร้างราคาภาษีรถยนต์ในปี 2559
   

 


 

กรุงเทพฯ 18 ธ.ค.55 ทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบของ ครม. โดยเป็นการจัดเก็บตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาการบิดเบือนโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีรถยนต์และเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก จึงเป็นการเปลี่ยนภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบ โดยจัดเก็บภาษีตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นการคิดภาษีตามประเภทรถยนต์ 7 ประเภท คือ รถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี ปล่อยก๊าซฯ ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 30% ปล่อยก๊าซฯ 150-200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 35% และปล่อยก๊าซฯเกิน 200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 40%


รถยนต์นั่งประเภทอี 85 และรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี ปล่อยก๊าซฯ ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 25% ปล่อยก๊าซฯ 150-200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 30% และปล่อยก๊าซฯ เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 35%


รถยนต์ประเภทไฮบริดที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงร่วมกับพลังงานไฟฟ้าที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี ปล่อยก๊าซฯ ไม่เกิน 100 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 10% ปล่อยก๊าซฯ เกิน 100-150 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 20% และปล่อยก๊าซฯ เกิน 150-200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 25% และปล่อยก๊าซฯ เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 30%


 รถยนต์กระบะที่ไม่มีพื้นใส่สัมภาระด้านหลังคนขับ มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ซีซี ปล่อยก๊าซฯ ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 3%      และปล่อยก๊าซฯ เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 5%  รถยนต์กระบะที่มีพื้นใส่สัมภาระด้านหลังคนขับ  มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ซีซี    ปล่อยก๊าซฯ ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 5% และปล่อยก๊าซฯ เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 7%


รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (ดับเบิลแคป) มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ซีซี ปล่อยก๊าซฯ ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 12% และปล่อยก๊าซฯ เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 15% และรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ซีซี ปล่อยก๊าซฯ ไม่เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 25% และปล่อยก๊าซฯ เกิน 200 กรัม/กิโลเมตร จัดเก็บ 30%


หลังจาก ครม.มีความเห็นชอบในการประชุมฯ ครั้งนี้ เห็นควรว่าให้มีช่วงระยะเวลาในการปรับตัวของผู้ประกอบการรถยนต์เป็นเวลา 3 ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2559 เนื่องจากกระทรวงการคลังวิเคราะห์ผลกระทบว่าการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการบางราย ทั้งนี้มีการคำนวณรายได้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 เป็นเงิน 25,693 ล้านบาท
***ที่มา MCOT.NET , POSTTODAY 

 

 

ข่าว-โปรโมชั่นรถใหม่ล่าสุด