รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง กับ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 11 เดือน จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ข่าว 2 มิ.ย. 63 1,094
โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง กับ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 11 เดือน จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย


โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงประจำเดือนมิถุนายน 2563 จาก ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 - 30 มิถุนายน 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 11 เดือน  สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล วัด หรือโบสถ์ 
อัตราดอกเบี้ย :  
 • ระยะเวลาฝาก 5 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 11 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 11 เดือน CIMB Preferred and CIMB Thai Private Banking สำหรับลูกค้า CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น หรือสมัครเป็นลูกค้า CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
 • ระยะเวลาฝาก 5 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 11 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
เงื่อนไข
 1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 11 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์

 2. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 11 เดือน Preferred* เป็นบัญชีสำหรับลูกค้า CIMB Preferred หรือสำหรับลูกค้า CIMB Thai Private Banking ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น หรือสมัครเป็นลูกค้า CIMB Preferred หรือ CIMB Thai Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี

 3. จำนวนเงินที่รับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก โดยสามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้

 4. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

 5. ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 11 เดือน

 6. กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากโดยอัตโนมัติ

 7. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 5, 11 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก

 8. ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ

 9. กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดและรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้ว มีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากธนาคารได้นำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-626-7777 หรือ www.cimbthai.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นเงินฝาก cimb โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นเงินฝาก cimb โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นเงินฝาก cimb

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด
มันนี่ เอ็กซ์โป ระยอง ครั้งที่ 3 คัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ เจาะลูกค้าภาคตะวันออก
เพิ่มจุดบริการใหม่ล่าสุด "ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง" ณ สถานีกลางบางซื่อ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกาย และเช็กสุขภาพทางการเงิน
ไทยพาณิชย์จับมือเอฟดับบลิวดีรุกตลาดยูนิตลิงค์ เปิดตัว "SCB Expert Link" เจาะกลุ่มลูกค้ามั่งคั่งและวัยเกษียณ
ครั้งแรกในไทย!! ธอส. เปิดขายสลาก "ต่อเงินต่อทอง" ลุ้นรางวัลเป็นสลาก มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อโชคต่อลาภถึง 36 งวด