รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ธนาคารออมสิน

ข่าว 13 ต.ค. 59 147,105

สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ Prima Card & People Card ... ธนาคารออมสิน
สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ Prima Card และ People Card จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ เบิกถอนเงินสดได้จากเครื่อง ATM ด้วยรหัสผ่าน (PIN) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง
วงเงินกู้
 • สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ Prima Card
  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน (ขั้นต่ำ 30,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท)
 • สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ People Card
  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (สูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 คุณสมบัติ สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ 
Prima Card
สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้
People Card
สัญชาติ ไทย
อายุ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี 
อายุงาน
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
การคิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
คิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริง ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 • Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี
 • ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ
 • Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1115 หรือ www.gsb.or.th
{1446896,ดูสินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ Prima Card}
{1446894,ดูสินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ People Card}
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน บัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน บัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด