รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สมัครปุ๊บ รูดปั๊บ รับ 2 ต่อ กระเป๋าเดินทาง G2000 และ Gift Voucher มูลค่า 25,000 บาท กับบัตรฯ ธนชาต

ข่าว 21 เม.ย. 59 5,912
สมัครปุ๊บ รูดปั๊บ รับ 2 ต่อ กระเป๋าเดินทาง G2000 และ Gift Voucher มูลค่า 25,000 บาท กับบัตรฯ ธนชาต


เหนือกว่า ... กับบัตรเครดิตธนชาต เพียงสมัครและได้รับอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 58 - 29 ก.พ. 59 รับเลย
 • ต่อที่ 1 กระเป๋าเดินทาง G2000 ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 2,790 บาท
  เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป*
 • ต่อที่ 2 Gift Voucher มูลค่า 25,000 บาท* เพื่อแลกซื้อสินค้า อาทิ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมที่ Jaymart ทุกสาขา สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 5 ท่าน/เดือน (ขั้นต่ำ 100,000 บาท)*
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 ธ.ค. 58 - 29 ก.พ. 59
เงื่อนไขสำคัญ
 1. สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนชาตบัตรหลักใหม่ (บัตรไดร์ฟทุกประเภท, บัตรแมกซ์ วีซ่า แพลทินัม และบัตรลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม) ที่สมัครและอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 58 - 29 ก.พ. 59 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตธนชาตและนครหลวงไทย และ/หรือ กรณียกเลิกบัตรเดิม และสมัครบัตรฯ ใหม่ต้องยกเลิกบัตรฯ เดิม 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่สมัครบัตรใหม่
 2. ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นดังนี้
  2.1 รับกระเป๋าเดินทาง G2000 มูลค่า 2,790 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันอนุมัติบัตร ธนาคารฯ จะส่งของกำนัลภายใน 90 วัน นับจากวันที่ใช้จ่ายครบตามกำหนด
  2.2 รับบัตรของขวัญ Jay Mart มูลค่า 25,000 บาท (เงื่อนไขบัตรของขวัญเป็นไปตามที่ระบุบนบัตรของขวัญ) สำหรับผู้มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 5 อันดับแรก/เดือน จากผู้ได้รับอนุมัติเดือนเดียวกัน โดยต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรรวม 100,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันอนุมัติบัตร (5 รางวัล ต่อเดือน คือ ธ.ค. 58 / ม.ค. 59 / ก.พ. 59 - รวม 15 รางวัล)
  **ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีถิ่นพำนักใน กทม. และปริมณฑลต้องมารับของกำนัลด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรประชาชนพร้อมสำเนาและบัตรเครดิตธนชาตที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล ณ อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 15 ตามวันและเวลาที่ธนาคารฯ จะติดต่อแจ้งให้ทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ **กรณีผู้ได้รับรางวัลมีถิ่นพำนักอยู่ต่างจังหวัด ธนาคารฯ จะส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อธนาคาร ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ลูกค้าส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรเครดิตธนชาตที่ผ่านเกณฑ์ฯ ถึงธนาคารเรียบร้อย
 3. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ เฉพาะการรูดสินค้าและชำระค่าบริการ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่สามารถนำมาคำนวณคือ ยอดผ่อนชำระต่างๆ โปรแกรมผ่อนได้ทุกชิ้น การซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมทั้งหมด ประกันทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม การกดเงินสด รายการที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ และโอนยอดคงค้าง กรณีสมัครบัตรเสริมพร้อมบัตรหลักใหม่ ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะคำนวณรวมภายใต้บัตรหลักเพื่อรับสิทธิ์ฯ กรณีสมัครบัตรหลักใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ประเภทบัตร จะคำนวณรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากทุกบัตรเพื่อรับสิทธิ์
 4. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอให้ของรางวัลเฉพาะผู้สมัครที่มีสถานะปกติและไม่ผิดนัดชำระอยู่ ณ วันที่รับของรางวัล
 5. ของกำนัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นใดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. จำกัดของกำนัลสูงสุด 1 รายการสำหรับข้อ 2.1 และ/หรือ สูงสุด 1 รายการสำหรับข้อ 2.2 ต่อรายลูกค้าเท่านั้น
 7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำนัลเป็นสิทธิพิเศษอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าของกำนัลที่ระบุไว้ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 8. กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1770 หรือเว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต credit card บัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต credit card บัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต credit card บัตรเครดิตธนชาต

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด