• โทรศัพท์มือถือ
 • โทรศัพท์มือถือ
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • Z Holdings และ LINE ประกาศการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์

  2 มี.ค. 64 137

  Z Holdings และ LINE ประกาศการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์

  ซี โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น (ZHD) และ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น (LINE) ประกาศการควบรวมกิจการของทั้ง 2 บริษัทได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกระบวนการต่างๆ ด้านกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา
  ZHD และ LINE พร้อมด้วยบริษัทแม่ของทั้งสองบริษัทอย่าง SoftBank และ NAVER ได้ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันการควบรวมธุรกิจดังกล่าว หลังจากที่ได้บรรลุข้อตกลงควบรวมกิจการไป เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องด้วยการเจรจาร่วมกันเกี่ยวกับสัญญาหลักด้านการควบรวมกิจการ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และบันทึกข้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
  ณ ปัจจุบัน การควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ โดยมีสัญญาการแลกเปลี่ยนหุ้นระหว่าง ZHD และ LINE Demerger Preparatory Company ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงอันเกี่ยวเนื่องกับการควบรวมกิจการในครั้งนี้
  การควบรวมกิจการในครั้งนี้ ทำให้กลุ่มบริษัท ZHD มีขอบข่ายธุรกิจครอบคลุมการให้บริการสารสนเทศ การจ่ายเงิน และการสื่อสาร ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยกลุ่มบริษัท ZHD มุ่งหวังที่จะทำให้ผู้ใช้งาน "บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น" (Achieve Even More) ด้วยพลังของอินเทอร์เน็ต และสร้างคุณค่าใหม่ๆ ผ่านการแก้ปัญหาด้านสังคมต่างๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ เพื่อให้สังคมได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  กลุ่มบริษัท ZHD จะยังคงเน้นการให้บริการ Yahoo! JAPAN อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจหลักของ LINE คือ การให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search) และการเป็นเว็บท่า (Web Portal) การโฆษณา (Advertising) และการให้บริการส่งข้อความ (Messenger) อย่างไรก็ตามการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทจะโฟกัสไปที่ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในทั้ง 4 ด้าน เพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ลูกค้า และสังคม อย่างต่อเนื่องสืบไป

  4 กลุ่มธุรกิจหลัก

  1. การพาณิชย์ (Commerce) ประกอบไปด้วย
  • การซื้อสินค้าบริการภายในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยเชื่อมโยงกับหน้าร้าน (X Shopping)
  • การให้บริการซอฟต์แวร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ผ่าน "โครงการสมาร์ทสโตร์" (Smart Store Project)
  2. สินค้าและบริการในแนวดิ่ง (Local Vertical) ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ผ่านปัญญาประดิษฐ์
  3. เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) โดยบริษัทฯ เตรียมพร้อมที่จะเชื่อมโยงผู้ค้าที่ให้บริการการจ่ายเงินผ่าน PayPay และ LINE Pay
  4. การบริการสาธารณะ (Public Services) ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการให้บริการสาธารณะ การป้องกันภัยพิบัติ การสาธารณะสุข และความพยายามที่จะแก้ปัญหาด้านสังคมต่างๆ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

  การลงทุนและการขยายธุรกิจระดับโลก

  กลุ่มบริษัท ZHD มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างคุณค่าใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการบริการ ทุกรูปแบบ และเพื่อจะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นศูนย์กลางการเติบโตของธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีแผนทุ่มทุนกว่า 5 แสนล้านเยน โดยจะขยายฐานและเพิ่มจำนวนของวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineer) ทั้งในและต่างประเทศราว 5 พันตำแหน่ง ภายในระยะเวลา 5 ปี

  การจัดการข้อมูล

  บริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้านข้อมูล โดยจะให้คำแนะนำที่เข้าใจง่ายแก่ผู้ใช้งาน และดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับ ในขณะเดียวกันก็น้อมรับคำแนะนำและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

  โครงสร้างและนโยบายการบริหารจัดการ

  ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการใหม่นี้ บริษัท ZHD ตั้งเป้าการดำเนินการแบบสอดประสานความร่วมมือ เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจและการให้บริการ โดยบริษัทมีเป้าหมายสร้างรายได้กว่า 2 ล้านล้านเยน และสร้างสถิติรายได้จากการดำเนินงานสูงสุดกว่า 225,000 ล้านเยน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  บริษัท ZHD จะยังคงมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งานทั่วโลก และมุ่งหวังจะใช้พลังของอินเทอร์เน็ตในการแก้ปัญหาสังคมต่างๆ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าจะเป็น "บริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของโลกจากญี่ปุ่นและเอเชีย" (World-Leading AI Tech Company from Japan and Asia) ที่สามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่นขยายสู่ผู้ใช้งานทั่วเอเชีย

  บทความล่าสุดอื่นๆ