บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน ที่ไหนดอกเบี้ยสูง...ดูได้ที่นี่!!

แก้ไขล่าสุด : 12 ก.พ. 63
เข้าดูทั้งหมด: 18,800 คน

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน ที่ไหนดอกเบี้ยสูง...ดูได้ที่นี่!! (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ. 63)
ถึงแม้การฝากเงินไว้กับธนาคารจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนสูงเหมือนการลงทุนในช่องทางอื่นๆ แต่...การฝากเงินไว้ใน "บัญชีเงินฝากปลอดภาษี" ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ให้เรามีระเบียบวินัยในการออม เพราะต้องฝากทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เช่น เดือนแรกเราฝาก 1,000 บาท เดือนต่อไปก็ต้องฝาก 1,000 บาทไปเรื่อยๆ จนครบตามงวดระยะเวลาที่กำหนด ช่วยให้เรารู้จักวางแผนจัดสัดส่วนในการออม และการใช้จ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ 
และเมื่อเงินฝากครบกำหนดเราก็จะได้รับเงินเป็นก้อน พร้อมดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากทั่วไป โดยได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินฝาก ซึ่งก็ถือได้ว่า การออมเงินโดยฝากไว้กับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี เป็นการเริ่มต้นการลงทุนที่ง่าย และปลอดภัยที่สุด แต่...บัญชีเงินฝากปลอดภาษีก็ยังมีข้อจำกัด คือ ธนาคารแต่ละแห่งจะกำหนดการเปิดบัญชีเพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้นนะคะ ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจเปิดบัญชีที่ไหนลองหาข้อมูล และเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ประกอบการตัดสินใจก่อนนะคะ :)
ธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝาก เปิดบัญชี (บาท) ดอกเบี้ย
(%ต่อปี)
รายละเอียด
 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ทวีค่า 1,000 - 16,500 3.000 คลิก

ไทยเครดิต
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 1,000 - 16,500 2.850 คลิก
 
ไอซีบีซี ไทย
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 1,000 - 16,500 2.700 คลิก
 
กรุงไทย
บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX 1,000 - 16,500 2.500 คลิก

ทิสโก้
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 2,000 - 16,500 2.500 คลิก

ซีไอเอ็มบี ไทย
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus 15,000 - 25,000 2.300 คลิก

ไทยพาณิชย์ 
บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน
(แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook))
500 - 16,500  2.100  คลิก 

กรุงเทพ 
บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี 1,000 - 16,000 2.000  คลิก 

ยูโอบี
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน 1,000 - 16,500 2.000 คลิก
 
กรุงศรีอยุธยา
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 1,000 - 16,000 1.600 คลิก 
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าดอกเบี้ยที่น่าสนใจ และสูงที่สุดในเดือนนี้ สำหรับระยะเวลาการฝาก 36 เดือน คือ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ทวีค่า จาก ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.000% ต่อปีค่ะ หากใครสนใจเปิดบัญชีเงินฝากลองหาสาขาที่อยู่ใกล้เคียง ไปเปิดบัญชีปลอดภาษีออมเงินกันยาวๆ ได้เลยนะคะ 

หมายเหตุ
  • การนำเสนอข้อมูลในตารางนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และเป็นการเรียงลำดับตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
  • การนำเสนอข้อมูลนี้ เป็นการพิจารณาการฝากเงินบัญชีปลอดภาษี ระยะเวลา 36 เดือน เท่านั้น ไม่รวมระยะเวลาอื่น เช่น 24 เดือน หรือ 48 เดือน เป็นต้น โดยดอกเบี้ยและจำนวนเงินฝากขั้นต่ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
  • ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นอัตราพื้นฐานเท่านั้น ในบางกรณีธนาคารอาจเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าพิเศษบางราย หรือลูกค้าประจำของธนาคาร หรือหากเป็นการฝากเงินร่วมกับการซื้อประกันชีวิต หรือร่วมกับการกู้สินเชื่อต่างๆ ธนาคารอาจเสนอดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษให้สูงกว่าในตารางข้างต้น ดังนั้น ท่านผู้อ่านควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ท่านสนใจโดยตรงก่อนฝากอีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ
แก้ไขล่าสุด : 12 ก.พ. 63
โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
 

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด