บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารไหน ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่กันบ้าง เช็คได้ที่นี่!!

แก้ไขล่าสุด : 10 ธ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด: 10,832 คน

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารไหน ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่กันบ้าง เช็คได้ที่นี่!!
จากที่สมาคมธนาคารไทยมีนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของอุตสาหกรรมธนาคาร (พ.ศ. 2558 - 2563) ในการสนับสนุนบริการทางการเงินพื้นฐาน ในด้านเงินฝาก สินเชื่อ การโอนเงิน และชำระเงิน โดยเชื่อมั่นว่าการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยธนาคารพาณิชย์สมาชิกสมาคมธนาคารไทย 14 แห่ง ร่วมกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน" (บัญชีเงินฝากพื้นฐาน) ในระยะแรกจะให้บริการสำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้สูงอายุ (ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป) และจะมีเงื่อนไขพิเศษ ไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและไม่มีค่ารักษาบัญชี เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดและใช้บริการบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ได้อย่างสะดวกและคล่องตัว
นอกจากนั้นผู้ฝากสามารถฝาก ถอน โอน โดยใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตที่ผูกไว้กับบัญชีได้ โดยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีเป็นพิเศษ เรามาดูกันค่ะว่า 16 ธนาคารที่เปิดให้บริการ ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่กันบ้าง เช็คได้ที่นี่!! เลยค่ะ
ชื่อบัญชี /ธนาคาร ดอกเบี้ย (ต่อปี) รายละเอียด  เบอร์ติดต่อ

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.กรุงเทพ
0.500 คลิก 1333 

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธ.กรุงไทย
0.500 คลิก 02-111-1111 

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.กรุงศรีอยุธยา
0.100 คลิก 1572

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธ.กสิกรไทย
0.500 คลิก 02-888-8888
  
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.เกียรตินาคิน
0.500 คลิก 02-165-5555 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
0.400 คลิก 02-626-7777
  
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ทหารไทย 
ไม่มีดอกเบี้ย  คลิก  1558 

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธ.ทิสโก้
0.250 คลิก 02-633-6000 
  
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ไทยเครดิต
0.700 คลิก  02-697-5454

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธ.ไทยพาณิชย์
0.500 คลิก 02-777-7777
  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน Basic Banking Account (BBA) ธ.ก.ส.
0.500  คลิก  02-555-0555 
 
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ธนชาต
0.200 คลิก 1770
 
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ยูโอบี
0.250 คลิก 02-285-5555
  
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
0.625 คลิก 02-359-0000
 
 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ออมสิน 
0.500  คลิก   1115

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธ.ไอซีบีซี (ไทย)
0.625 คลิก 02-629-5588
ซึ่งบัญชีเงินฝากพื้นฐานนี้ จะสามารถเปิดได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น หากใครสะดวกใช้บริการกับธนาคารไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเปิดบัญชีได้ที่สาขาธนาคารนั้นๆ นะคะ

หมายเหตุ
  • การนำเสนอข้อมูลในตารางนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่ได้เรียงลำดับตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 
  • เงื่อนไขของบัญชีเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด
แก้ไขล่าสุด : 10 ธ.ค. 61
โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคาร และธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด