บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

จำเป็นหรือไม่! จะไปเที่ยวทั้งที สิ่งที่ต้องมี คือ "ประกันการเดินทาง"

แก้ไขล่าสุด : 22 มิ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด: 2,740 คน

จำเป็นหรือไม่! จะไปเที่ยวทั้งที สิ่งที่ต้องมี คือ "ประกันการเดินทาง"

เก็บเงินมาครึ่งปีแล้ว หลังจากวางแผนกันมาหลายเดือน ทริปในฝันก็เป็นความจริงเสียที และเมื่อทุ่มเทวางแผนกันมานาน ก็คงไม่มีใครอยากให้ทริปนี้ต้องติดขัดจริงมั๊ยคะ โดยเฉพาะหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าเดินทางล่าช้า การเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น จนทำให้ต้องยกเลิกการเดินทาง และต้องเสียเงินไปกับการจ่ายค่าที่พัก ค่ารักษาตัว ค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มโดยไม่จำเป็น แต่...ถ้าก่อนการเดินทางท่องเที่ยวได้มีการซื้อ "ประกันการเดินทาง" ไว้เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้แล้ว ก็หมดห่วงได้เลยค่ะ เพราะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันก็จะมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้เข้ามาดูแลความเสียหายเหล่านี้ให้
"การประกันการเดินทาง" นอกจากจะช่วยดูแลเรื่องความเสี่ยงให้กับนักเดินทาง และนักท่องเที่ยวแล้ว ประกันการเดินทางยังเป็นแบบประกันที่จำเป็นต้องทำเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปในบางประเทศของทวีปยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น สำหรับประกันการเดินทาง มี 2 รูปแบบ คือ การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง และการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ 

1. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance หรือเรียกย่อๆ ว่า TA)

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เน้นให้ความคุ้มครองระดับพื้นฐานต่อการเดินทางแต่ละครั้ง สิ่งที่คุ้มครองจึงเป็นเพียงเรื่องอุบัติเหตุทางร่างกายที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างเดินทาง การประกันภัยการเดินทางประเภทนี้จะจ่ายค่าชดเชยสำหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแล้วแต่กรณี ส่วนใหญ่จะพบเมื่อเดินทางไปกับบริษัททัวร์ ซึ่งบริษัททัวร์จะจัดทำประกันภัยการเดินทางให้แก่ลูกค้าอยู่แล้ว แต่การประกันภัยเดินทางมีอยู่หลายประเภทให้เลือก ขึ้นอยู่กับบริษัททัวร์แต่ละบริษัทว่าจะจัดทำประกันภัยการเดินทางให้มากน้อยเพียงใด ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ต่ำสุด คุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างเดียวเพียง 100,000 บาท เป็นต้น 
ดังนั้นก่อนออกเดินทางจึงควรขอตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนจากบริษัททัวร์ก่อน หากพบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการก็สามารถที่จะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยได้ทันที โดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่บริษัททัวร์จัดให้

2. การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance หรือ CTA)

เป็นแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น การประกันภัยลักษณะนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวแบบอิสระ หรือประเภทแบ็กแพ็กเกอร์ที่เที่ยวด้วยตัวเอง โดยไม่มีบริษัททัวร์มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ โดยจะทำหรือไม่ทำประกันภัยก็ได้ แต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นต้องรับผิดชอบค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเองทั้งหมด
ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องเดินทางไปประเทศยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น ได้แก่ อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย กรีซ เบลเยี่ยม โปรตุเกส สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ลักเซมเบิร์ก ไอซ์แลนด์ จำเป็นต้องทำประกันภัยการเดินทาง เนื่องจากเป็นข้อบังคับในการขอวีซ่า เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 

เทคนิคง่ายๆ ในการเลือกซื้อประกันภัยการเดินทาง

1. ต้องพิจารณาว่าบริษัทที่รับทำประกันภัยเดินทางนั้น ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถานฑูตในกลุ่มประเทศที่เราจะเดินทางด้วยหรือไม่ 
2. ดูทุนประกันภัยขั้นต่ำที่กำหนดไว้ คือ 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,200,000 บาท โดยต้องตรวจสอบดูว่าทุนประกันภัยในส่วนของค่ารักษาพยาบาล และอุบัติเหตุการเดินทางด้านการชดเชยในกรณีเสียชีวิตด้วย
3. เลือกประเทศที่จะเดินทาง หากเป็นการเดินทางไปแค่ 1 ประเทศ ให้เลือกประเทศที่จะเดินทาง แต่ถ้าประเทศที่เดินทางไปนั้นอยู่กลุ่มเชงเก้นให้เลือกเชงเก้น กรณีที่ต้องเดินทางไปมากกว่า 1 ประเทศ หากเป็นประเทศที่อยู่ในโซนทวีป หรือต่างทวีป ให้เลือกประเทศที่อยู่ไกลจากประเทศไทยที่สุด หรือกรณีที่ประเทศหนึ่งอยู่ในเชงเก้น แต่อีกประเทศไม่ได้อยู่ในเชงเก้น ให้เลือกประเทศที่อยู่ในเชงเก้น เพราะต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า
4. เลือกแผนความคุ้มครอง และทุนประกันภัยที่ต้องการ
5. รอรับกรมธรรม์ทางอีเมล พร้อมรับความคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์

ซื้อประกันเดินทางออนไลน์ ง่ายๆ แค่ 4 คลิก

ด้วยเหตุผลที่หลายๆ คนคิดว่าการจะซื้อประกันอะไรก็ตามมักจะมีความยุ่งยาก วุ่นวาย และคิดว่าเดินทางไม่กี่วันไม่น่าจะมีเหตุอะไร เก็บเงินไว้ไปเที่ยว ไปช้อปปิ้งจะดีกว่า ทำให้ละเลยที่จะเลือกซื้อประกันการเดินทาง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว "ประกันการเดินทาง" เป็นรูปแบบประกันที่ไม่ยุ่งยากในการซื้อ อีกทั้งเบี้ยประกันก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดเลยค่ะ โดยเฉพาะการซื้อในรูปแบบออนไลน์ สามารถซื้อได้ง่ายๆ เพียง 4 คลิกเท่านั้นค่ะ

หากจำเป็นต้องเคลมประกันการเดินทาง เราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

เมื่อเราตัดสินใจเลือกซื้อประกันการเดินทางเพื่อรองรับความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทริปท่องเที่ยวของเราแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่เราควรรู้ คือหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เราจำเป็นต้องเคลมประกันการเดินทางจริงๆ เราต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เรื่องนี้มีไว้ใน List ของเราก็ไม่เสียหายนะคะ 
 
ถ้าอยากไปเที่ยวแบบอุ่นใจ มี "ประกันการเดินทาง" ไว้ ก็ลุยได้เต็มที่เลยนะคะ และเมื่อเงินพร้อม แผนท่องเที่ยวพร้อม ตั๋วเครื่องบินพร้อม ประกันการเดินทางพร้อม ก็ออกเดินทางกันได้เลยค่าาา ขอให้ทริปนี้เป็นทริปที่สนุกสุดๆ สำหรับทุกคนนะคะ ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้า เอ้ย! บทความหน้านะคะ บ๊าย บาย....... :)
แก้ไขล่าสุด : 22 มิ.ย. 61
โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเทคนิคซื้อประกัน 2018, สำนักพิมพ์การเงินธนาคาร

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด