บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

"เงินเย็น อย่าเย็นใจ" รู้หรือไม่! เงินอาจหมดบัญชีได้ หากปล่อยให้บัญชีเงินฝากนิ่งสนิท

แก้ไขล่าสุด : 19 ต.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด: 6,734 คน

"เงินเย็น อย่าเย็นใจ" รู้หรือไม่! เงินอาจหมดบัญชีได้ หากปล่อยให้บัญชีเงินฝากนิ่งสนิท 

เงินเย็นๆ ที่นอนนิ่งๆ อยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคาร จะยังอยู่ครบดีหรือเปล่าหนอ?....จากข่าวเรื่องหากเงินในบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 10 ปี อาจถูกยึดเข้าเป็นเงินแผ่นดิน ("เงินฝากในบัญชีไม่เคลื่อนไหว 10 ปีขึ้นไป จะถูกยึดเป็นเงินแผ่นดินจริงหรือ?") ทำให้หลายๆ คนต้องกลับมาค้นดูบัญชีของตัวเองดูบ้างแล้ว ว่าบัญชีที่เราถืออยู่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปบ้างหรือยัง? ซึ่งจริงๆ แล้ว หากบัญชีที่เราถืออยู่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งเตือนมาให้เราทราบก่อนค่ะ ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากเรายังไม่ไปดำเนินการเคลื่อนไหวบัญชี วันนี้เช็คราคาขอรวบรวมอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีของบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน จากหลายธนาคารมาให้เพื่อนๆ เก็บไว้เป็นข้อมูลกันนะคะ 

ตารางค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

สถาบันการเงิน   ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา
และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
กรณีบัญชีเคลื่อนไหว
แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
  
กรุงเทพ
50 บาท ต่อเดือน สำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
และไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 ไม่คิดค่าบริการ
 
กรุงไทย
50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน
และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
 ไม่คิดค่าบริการ
 
กรุงศรีอยุธยา
50 บาท/เดือน มียอดคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 2,000 บาท
และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  ไม่คิดค่าบริการ
  
กสิกรไทย
เดือนละ 50 บาท เฉพาะกรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ
 
เกียรตินาคิน
1.1 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท  คิดอัตราค่าบริการ 50 บาท / บัญชี / เดือน ได้แก่
- บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป 
- บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์พลัส
- บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์พลัส 2 
- บัญชีออมทรัพย์ เคเค แม็กซ์ เซฟวิ่งส์ 
- บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์ 
- บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โบนัส
- บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท อินเวสท์ 
- บัญชีออมทรัพย์ KK Cooperative Saving
- บัญชีออมทรัพย์ KK Financial Plus Saving
 
ยกเว้น บัญชีต่อไปนี้ ไม่คิดค่าบริการ
- บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน
- บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน 
- บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล 
- บัญชีกระแสรายวันทั่วไป 
- บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

1.2 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท คิดอัตราค่าบริการ 50 บาท / บัญชี / เดือน ได้แก่
- บัญชีเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ 
- บัญชีเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ พลัส 

1.3 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คิดค่าบริการ ได้แก่
- บัญชี KK Phatra Smart Settlement 
ไม่คิดค่าบริการ (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก KK Smart Savings 100 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน)
 
ซีไอเอ็มบี ไทย
50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ
  
ทหารไทย
50บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า12เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ
 
ทิสโก้
50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือนและ
- มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาทสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 และบัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings
- มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ, บัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ 

สำหรับลูกค้าเงินฝากที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

- 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ Basic Savings 
- 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ mSavings และบัญชีออมทรัพย์ Bussinesss Savings MaxSavings
100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ย
- ต่ำกว่า 20,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- ต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์

200 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน
- ต่ำกว่า 1,000,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์ และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์

สำหรับลูกค้าเงินฝากที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
- 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 100,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ Business Savings Max
- 200 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 100,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ Power Savings Plus 
  
ไทยเครดิต
50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท  ไม่คิดค่าบริการ
 
ไทยพาณิชย์
บัญชีออมทรัพย์ 50 บาท ต่อ เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวครบ 12เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท  ไม่คิดค่าบริการ
 
ธนชาต
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทและไม่มีการเดินบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 เดือน ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป  ไม่คิดค่าบริการ
 
ยูโอบี
100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ
  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ 
 
แห่งประเทศจีน (ไทย)
 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ 
  
ไอซีบีซี (ไทย)
100 บาท/เดือน บัญชีที่มียอดคงเหลือโดยเฉลี่ย แต่ละเดือนต่ำกว่าเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท

ตารางค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

สถาบันการเงิน   ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา
และมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว
แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
  
กรุงเทพ
50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ยกเว้นบัญชีที่มีวงเงิน O/D) ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
 
กรุงไทย
เดือนละ 100 บาท กรณีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน มียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 12 เดือน ยกเว้น บัญชีที่มีวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี และบัญชีหน่วยงานราชการ ยกเลิกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
 
กรุงศรีอยุธยา
100 บาท/เดือน มียอดคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน   ไม่คิดค่าบริการ
  
กสิกรไทย
  ไม่คิดค่าบริการ   ไม่คิดค่าบริการ
 
เกียรตินาคิน
  ไม่คิดค่าบริการ   ไม่คิดค่าบริการ
 
ซีไอเอ็มบี ไทย
100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท   ยกเลิกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548
  
ทหารไทย
100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ
 
ทิสโก้
50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 5,000 บาท 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ย ต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
  
ไทยเครดิต
100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท  ไม่คิดค่าบริการ
 
ไทยพาณิชย์
บัญชีเงินฝากเดินสะพัด 100 บาท ต่อเดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวครบ 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท  ไม่คิดค่าบริการ
 
ธนชาต
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาทและไม่มีการเดินบัญชีเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 เดือน ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี 100 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท/เดือน
 
ยูโอบี
100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่า 1,000 บาท
  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ 
 
แห่งประเทศจีน (ไทย)
100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ 
  
ไอซีบีซี (ไทย)
100 บาท/เดือน บัญชีที่มียอดคงเหลือโดยเฉลี่ย แต่ละเดือนต่ำกว่าเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท
รู้แบบนี้แล้วก็อย่าปล่อยให้บัญชีของเราต้องถูกเก็บค่าธรรมเนียมกันนะคะ หมั่นคอยเคลื่อนไหวบัญชีบ้าง หากมียอดเงินอะไรผิดปกติจะได้แก้ไขทันนะคะ :)
แก้ไขล่าสุด : 19 ต.ค. 61
โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด