บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

"6 ประเภทการออมเงิน" แค่เลือกก็รวยได้...ง่ายนิดเดียว!!

แก้ไขล่าสุด : 5 ก.พ. 59
เข้าดูทั้งหมด: 60,025 คน

"6 ประเภทการออมเงิน" แค่เลือกก็รวยได้...ง่ายนิดเดียว!!

เมื่อพูดถึงความ "รวย" ถือได้ว่าเป็นความฝันของคนที่อยากมีเงินเยอะๆ เอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแบบสบายๆ เหลือกินเหลือใช้... แล้วเราจะรวยได้ยังไง? (เพื่อนๆ คงมีคำถามนี้อยู่ในใจ) สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราจะทำได้ก็มีไม่กี่วิธี และหนึ่งในนั้นก็คือ "การออมเงิน" ซึ่งเป็นการเก็บเงินในปัจจุบันเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคต ถือเป็นวิธีที่จับต้องได้มากที่สุด มันอาจต้องใช้เวลานาน แต่รับรองได้ว่ามั่นคงแน่นอนค่ะ
การออมเงินในปัจจุบัน เราสามารถเลือกออมได้หลายประเภท วันนี้ CheckRaka เอาการออมที่น่าสนใจมานำเสนอให้เพื่อนๆ ได้ทำความเข้าใจ พร้อมเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียด้วยกันทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่

 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝาก เป็นการฝากเงินไว้กับธนาคาร โดยเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีฝากประจำ
 2. ออมเงินในหุ้น เป็นการลงทุนในหุ้นเพื่อต้องการได้มาซึ่งกำไร หรือผลตอบแทน ที่สูงกว่าการฝากเงินในบัญชี แต่มีความเสี่ยงมากกว่า
 3. ออมเงินในประกันชีวิต เป็นการออมเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต ออมในรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตหรืออยู่ครบตามสัญญาในกรมธรรม์
 4. ออมเงินใน LTF/RMF เป็นการลงทุนระยะยาว รับดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าบัญชีเงินฝาก พร้อมได้สิทธิพิเศษในการนำเงินลงทุนมาใช้ลดหย่อนภาษีได้
 5. ออมเงินในกองทุนรวม คือการลงทุนในกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลเงินให้ตามนโยบายกองทุน ซึ่งมีหลายประเภท และถือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกทางหนึ่ง
 6. ออมเงินในอสังหาริมทรัพย์ เป็นการซื้อที่ดิน, บ้าน หรือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินในอนาคต และเป็นการเก็งกำไรในอนาคตในระดับดี ขึ้นอยู่กับแต่ละทำเลที่ตั้ง

ตารางเปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสียรูปแบบการออมทั้ง 6 ประเภท

ประเภทการออม ข้อดี ข้อเสีย
ออมในบัญชีเงินฝาก
 • ฝาก-ถอนได้ตามต้องการ
 • สภาพคล่องสูง
 • ปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำ
 • ผลตอบแทนน้อยถึงปานกลาง
ออมในหุ้น
 • ซื้อ-ขาย ได้ตามต้องการ
 • ผลตอบแทนสูงตามความเสี่ยง
 • ความเสี่ยงสูง
 • ต้องติดตามราคาหุ้นเป็นประจำ
ออมในประกันชีวิต
 • แบ่งเบาภาระเรื่องภาษี
 • ผลตอบแทนสูง
 • คุ้มครองชีวิตและครอบครัว
 • ต้องออมในระยะยาวมาก
 • อาจจะไม่ได้ใช้เงินออมนี้เอง เนื่องจากเสียชีวิตก่อนครบกำหนดระยะเวลา
ออมใน LTF / RMF
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้
 • ผลตอบแทนค่อนข้างดี
 • ปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำ
 • ต้องเก็บออมไว้ในระยะยาว
ออมในกองทุนรวม
 • ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
 • มีมืออาชีพดูแลจัดการการลงทุนให้
 • ผลตอบแทนค่อนข้างดี
 • อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน เนื่องจากขึ้น-ลงในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย
ออมในอสังหาริมทรัพย์
 • ผลตอบแทนค่อนข้างดี
 • ใช้เก็งกำไรในอนาคตได้
 • สภาพคล่องต่ำ
 • ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
สุดท้ายนี้ จะเห็นได้ว่าทุกการออมที่เสนอมานั้นมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ไม่มีแบบไหนที่จะการันตีได้ว่า "ดีที่สุด" เพราะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าจะเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเราที่สุดนั่นเอง
แก้ไขล่าสุด : 5 ก.พ. 59
โดย
:
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : SCB Thailand

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด