บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

เงินฝากปลอดภาษี (24 เดือน) ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด : 1 ส.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 1,317,792 คน

เงินฝากปลอดภาษี (24 เดือน) ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 62)
"บัญชีเงินฝากปลอดภาษี" เป็นเงินฝากประจำที่ช่วยในเรื่องของระเบียบวินัยในการออม เพราะต้องฝากทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เช่น เดือนแรกเราฝาก 1,000 บาท เดือนต่อไปก็ต้องฝาก 1,000 บาทเช่นกัน จนครบตามงวดที่กำหนด ทำให้เรารู้จักวางแผนเมื่อเราได้เงินมา จัดสัดส่วนในการออมและการใช้จ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ ฝากจนครบกำหนดเราก็จะได้รับเงินเป็นก้อน พร้อมดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากทั่วไป โดยได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินฝาก ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการลงทุนที่ง่ายและปลอดภัยที่สุด แต่บัญชีเงินฝากปลอดภาษีนี้ทางธนาคารแต่ละแห่งจะกำหนดการเปิดบัญชีเพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
ดอกเบี้ยสูง...ใครๆ ก็อยากได้ แต่อย่าเพิ่งผลีผลาม เราควรเช็คราคาดอกเบี้ยและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประเภทนี้ก่อนตัดสินใจนะคะ โดยสามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้เพื่อการเปรียบเทียบบัญชีเงินฝากของแต่ละธนาคาร
ธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝาก เปิดบัญชี (บาท) ดอกเบี้ย
(%ต่อปี)
รายละเอียด

ไทยเครดิต
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 1,000 - 25,000 2.750 คลิก

ธนชาต
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 300 - 25,000 2.600 คลิก
 
ไทยพาณิชย์
บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน
(แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook))
500 - 25,000  2.600  คลิก 

ไอซีบีซี ไทย
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 1,000 - 25,000 2.550 คลิก

กสิกรไทย
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน 500 - 25,000 2.500 คลิก

กรุงศรีอยุธยา
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 1,000 - 25,000  2.500  คลิก 

 ธ.ก.ส.
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน 1,000 - 25,000 2.500 คลิก

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids 1,000 - 25,000 2.500 คลิก

ยูโอบี
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน 25,000 2.500 คลิก

ซีไอเอ็มบี ไทย
 บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus 15,000 2.300 คลิก

กรุงเทพ
บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี 1,000 - 25,000 2.250 คลิก
 
 กรุงไทย
 บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX 1,000 - 25,000 2.250 คลิก

ออมสิน
 บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี 1,000 - 25,000 2.250 คลิก

ทิสโก้
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 5,000 - 25,000 2.250 คลิก
 
อิสลาม
บัญชีประจำปลอดภาษี ตามหลักมุฎอรอบะฮ์ 1,000 - 25,000 2.000 คลิก
ดูจากตารางเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นว่าดอกเบี้ยที่น่าสนใจและสูงที่สุดในตอนนี้ คือบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี จาก ธ.ไทยเครดิตที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.750% ต่อปี และถัดมาคือบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีจาก ธ. ธนชาต และบัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) จาก ธ.ไทยพาณิชย์ ที่อัตราดอกเบี้ย 2.600% ต่อปี และอันดับ 3 เป็นบัญชีเงินฝากปลอดภาษีจาก ธ.ไอซีบีซี ที่อัตราดอกเบี้ย 2.550% ต่อปีค่ะ หากใครสนใจเปิดบัญชีไหน ลองหาสาขาที่อยู่ใกล้เคียง ไปเปิดบัญชีปลอดภาษีออมเงินกันไว้ก็ดีนะคะ ลองเช็กข้อมูล List ดอกเบี้ยจากตารางข้างต้นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ค่ะ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562)

หมายเหตุ
  • การนำเสนอข้อมูลในตารางนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 และเป็นการเรียงลำดับตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
  • การนำเสนอข้อมูลนี้ เป็นการพิจารณาการฝากเงินบัญชีปลอดภาษี ระยะเวลา 24 เดือน เท่านั้น ไม่รวมระยะเวลาอื่น เช่น 36 เดือน หรือ 48 เดือน เป็นต้น โดยดอกเบี้ยและจำนวนเงินฝากขั้นต่ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
  • ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นอัตราพื้นฐานเท่านั้น ในบางกรณีธนาคารอาจเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าพิเศษบางราย หรือลูกค้าประจำของธนาคาร หรือหากเป็นการฝากเงินร่วมกับการซื้อประกันชีวิต หรือร่วมกับการกู้สินเชื่อต่างๆ ธนาคารอาจเสนอดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษให้สูงกว่าในตารางข้างต้น ดังนั้น ท่านผู้อ่านควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ท่านสนใจโดยตรงก่อนฝากอีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ
แก้ไขล่าสุด : 1 ส.ค. 62
โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
 

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด