บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด : 7 ส.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 221,193 คน

เงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 62)
"บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน" เป็นเงินฝากประจำระยะสั้นเวลา 6 เดือน เหมาะสำหรับเพื่อนๆ ชาว CheckRaka ที่ต้องการฝากเงินในระยะสั้น และต้องการดอกเบี้ยสูง บัญชีประเภทนี้จะทำให้เรารู้จักวางแผนเมื่อมีเงินก้อนจำนวนหนึ่ง และต้องการพักไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยผลตอบแทนสูงกว่าการนำไปฝากในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนนี้จะต้องฝากจนครบกำหนด เราก็จะได้รับเงินเป็นก้อนพร้อมดอกเบี้ย แต่เพื่อนๆ ต้องจำไว้ว่า บัญชีประเภทนี้จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ด้วย โดยเราสามารถถอนหรือปิดบัญชีได้
ดอกเบี้ยสูง ... ใครๆ ก็อยากได้ แต่อย่าเพิ่งผลีผลาม เราควรเช็คราคาดอกเบี้ยและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประเภทนี้ก่อนตัดสินใจนะคะ วันนี้ทางทีมงาน CheckRaka.com จึงได้รวบรวมบัญชีเงินฝากประจำประเภท 6 เดือนที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 62) มาให้เพื่อนๆ ได้ลองตัดสินใจกันดังนี้คะ
ธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝาก เปิดบัญชี (บาท) ดอกเบี้ย
(%ต่อปี)
รายละเอียด

แอ็ดวานซ์
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 10,000 2.000 คลิก

กรุงศรีอยุธยา
 บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี เซฟเวอร์ พลัส 5,000 1.900 คลิก 
 
 ไทยเครดิต
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 6 เดือน 1,000 1.800 คลิก

ศรีสวัสดิ์
บัญชีเงินฝากแบบมีกำหนดระยะเวลา 10,000,000  1.750 คลิก
 
ไอซีบีซี (ไทย)
 บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ไม่กำหนด 1.550 คลิก
 
ซีไอเอ็มบี ไทย
บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก น้อยกว่า 2,000,000 1.550 คลิก

ไทยพาณิชย์
บัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook)  500 1.500 คลิก

BOC
บัญชีเงินฝากประจำ 10,000,000 1.500 คลิก
  
ซิตี้แบงก์
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา ออนไลน์ 50,000,000  1.500 คลิก 
  
กสิกรไทย
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 1,000 1.400 คลิก
 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บัญชีฝากประจำ(สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ) 1,000 1.400 คลิก 

 ออมสิน
บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน 1,000 1.400 คลิก
 
เกียรตินาคิน
บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก) 5,000 1.400 คลิก

ทิสโก้
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 20,000 1.400 คลิก
 
ธ.ก.ส.
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 1,000 1.350 คลิก
 
กรุงไทย
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 50,000,001 1.350 คลิก

ยูโอบี
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป และประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 3,000,000  1.300  คลิก 

กรุงเทพ 
บัญชีเงินฝากประจำขวัญบัวหลวง 50,000 1.250 คลิก

ธนชาต 
บัญชีเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก (NCD) 1,000 1.150 คลิก
 
อาคารสงเคราะห์ 
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 5,000 1.150 คลิก
ดูจากตารางเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นว่าดอกเบี้ยที่สูงที่สุดสำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือนในตอนนี้ เป็นโปรโมชั่น "บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป" จากบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.000% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562)

หมายเหตุ
  • การนำเสนอข้อมูลในตารางนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 และเป็นการเรียงลำดับตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
  • การนำเสนอข้อมูลนี้ เป็นการพิจารณาการฝากบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมระยะเวลาอื่น โดยดอกเบี้ยและจำนวนเงินฝากขั้นต่ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
  • ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากัน จะเรียงลำดับจากจำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่น้อยกว่าก่อน และหากจำนวนเงินฝากเท่ากันจะเรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อของธนาคารตามลำดับ
  • ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นอัตราพื้นฐานเท่านั้น ในบางกรณีธนาคารอาจเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าพิเศษบางราย หรือลูกค้าประจำของธนาคาร หรือหากเป็นการฝากเงินร่วมกับการซื้อประกันชีวิต หรือร่วมกับการกู้สินเชื่อต่างๆ ธนาคารอาจเสนอดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษให้สูงกว่าในตารางข้างต้น ดังนั้น ท่านผู้อ่านควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ท่านสนใจโดยตรงก่อนฝากอีกครั้ง หรือก่อนตัดสินใจ
แก้ไขล่าสุด : 7 ส.ค. 62
โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
 

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด