บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด : 27 ม.ค. 63
เข้าดูทั้งหมด: 235,578 คน

เงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 63)
"บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน" เป็นเงินฝากประจำระยะสั้นเวลา 6 เดือน เหมาะสำหรับเพื่อนๆ ชาว CheckRaka ที่ต้องการฝากเงินในระยะสั้น และต้องการดอกเบี้ยสูง บัญชีประเภทนี้จะทำให้เรารู้จักวางแผนเมื่อมีเงินก้อนจำนวนหนึ่ง และต้องการพักไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยผลตอบแทนสูงกว่าการนำไปฝากในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนนี้จะต้องฝากจนครบกำหนด เราก็จะได้รับเงินเป็นก้อนพร้อมดอกเบี้ย แต่เพื่อนๆ ต้องจำไว้ว่า บัญชีประเภทนี้จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ด้วย โดยเราสามารถถอนหรือปิดบัญชีได้
ดอกเบี้ยสูง ... ใครๆ ก็อยากได้ แต่อย่าเพิ่งผลีผลาม เราควรเช็คราคาดอกเบี้ยและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประเภทนี้ก่อนตัดสินใจนะคะ วันนี้ทางทีมงาน CheckRaka.com จึงได้รวบรวมบัญชีเงินฝากประจำประเภท 6 เดือนที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 63) มาให้เพื่อนๆ ได้ลองตัดสินใจกันดังนี้คะ
ธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝาก เปิดบัญชี (บาท) ดอกเบี้ย
(%ต่อปี)
รายละเอียด
 
ไทยเครดิต
บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 6 เดือน 1,000 1.800 คลิก

ศรีสวัสดิ์
บัญชีเงินฝากแบบมีกำหนดระยะเวลา 10,000,000 1.750 คลิก

แอ็ดวานซ์
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 10,000 1.700 คลิก
 
ไอซีบีซี (ไทย)
 บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ไม่กำหนด 1.550 คลิก

BOC
บัญชีเงินฝากประจำ 10,000,000 1.500 คลิก
 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บัญชีฝากประจำ(สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ) 1,000 1.400 คลิก
 
เกียรตินาคิน
บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก) 5,000 1.400 คลิก

ทิสโก้
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 20,000 1.400 คลิก

ธ.ก.ส.
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 1,000 1.350 คลิก
 
กรุงไทย
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 50,000,001 1.350 คลิก

ซีไอเอ็มบี ไทย 
บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 1,000 1.300  คลิก 

 ออมสิน 
บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน 1,000  1.275  คลิก 

ไทยพาณิชย์
บัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook) 500 1.250  คลิก

กรุงเทพ
บัญชีเงินฝากประจำขวัญบัวหลวง 50,000 1.250 คลิก

กรุงศรีอยุธยา 
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 1,000  1.200  คลิก 

ซิตี้แบงก์
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา ออนไลน์ 10,000,000 1.200 คลิก

กสิกรไทย
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 1,000 1.150 คลิก

ธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก (NCD) 1,000 1.150 คลิก

ยูโอบี
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป และประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 5,000 1.050 คลิก

อาคารสงเคราะห์ 
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 5,000 1.050  คลิก 
ดูจากตารางเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นว่าดอกเบี้ยที่สูงที่สุดสำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือนในตอนนี้ เป็นโปรโมชั่น "บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 6 เดือน" จากธนาคารไทยเครดิต ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.800% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563)

หมายเหตุ
  • การนำเสนอข้อมูลในตารางนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 และเป็นการเรียงลำดับตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
  • การนำเสนอข้อมูลนี้ เป็นการพิจารณาการฝากบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมระยะเวลาอื่น โดยดอกเบี้ยและจำนวนเงินฝากขั้นต่ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
  • ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากัน จะเรียงลำดับจากจำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่น้อยกว่าก่อน และหากจำนวนเงินฝากเท่ากันจะเรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อของธนาคารตามลำดับ
  • ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นอัตราพื้นฐานเท่านั้น ในบางกรณีธนาคารอาจเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าพิเศษบางราย หรือลูกค้าประจำของธนาคาร หรือหากเป็นการฝากเงินร่วมกับการซื้อประกันชีวิต หรือร่วมกับการกู้สินเชื่อต่างๆ ธนาคารอาจเสนอดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษให้สูงกว่าในตารางข้างต้น ดังนั้น ท่านผู้อ่านควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ท่านสนใจโดยตรงก่อนฝากอีกครั้ง หรือก่อนตัดสินใจ
แก้ไขล่าสุด : 27 ม.ค. 63
โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
 

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด