บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำ 12 เดือน ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด : 6 ก.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด: 400,903 คน

เงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับเดือนกันยายน 2561 ที่ไหน ... ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่
บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากระยะยาวสำหรับผู้ที่รักการออม เพราะยิ่งระยะเวลาในการฝากนานขึ้นเท่าใด ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ได้รับก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าการฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำจะต้องเสียภาษีดอกเบี้ยรับ (สำหรับกรณีบุคคลธรรมดา เสียภาษีดอกเบี้ยรับ 15%) แต่เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่จะได้รับจากการฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นๆ แล้ว ดอกเบี้ยที่ได้รับก็ยังมากกว่าอยู่ดีค่ะ      
วันนี้ทีมงาน CheckRaka.com ได้รวบรวมบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 เดือน ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดตามลำดับ (สำหรับการฝากเงินในเดือนกันยายน 2561) มาให้ได้ลองตัดสินใจในการเลือกฝากกันนะคะ
ธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝาก เปิดบัญชี (บาท) ดอกเบี้ย (ต่อปี) รายละเอียด
 
ศรีสวัสดิ์ 
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3,000,000   2.500  คลิก 

ลินน์ ฟิลลิปส์  
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) 5,000,000  2.300  คลิก  
 
แคปปิตอล ลิ้งค์
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) 500,000   2.250  คลิก 
 
เครดิตฟองซิเอร์เวิลด์
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) 500,000  2.250  คลิก 

ซีไอเอ็มบี ไทย  
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 เดือน เงินบาทคู่กับ US Dollar สำหรับลูกค้า CIMB Preferred 500,000  2.000  คลิก 

ออมสิน
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน 1,000,000,000 2.000 คลิก

 ไทยเครดิต  
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก  1,000 1.750   คลิก 

แอ็ดวานซ์ 
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป   10,000  1.750   คลิก 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
 บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน 500,000   1.750  คลิก 

อิสลาม  
โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ 10,000    1.700    คลิก 
 
ไอซีบีซี (ไทย)  
บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ไม่กำหนด  1.650    คลิก  

BOC 
บัญชีเงินฝากประจำ  10,000,000  1.625  คลิก 

เกียรตินาคิน 
บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ  5,000   1.600  คลิก 
  
ไทยพาณิชย์
บัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)  500  1.500   คลิก  
 
ธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก (NCD) 1,000    1.500   คลิก  
 
อาคารสงเคราะห์  
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 5,000  1.500    คลิก 

ทิสโก้  
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 20,000   1.500    คลิก

 กรุงเทพ
บัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง 50,000  1.500  คลิก 

 กรุงไทย
 บัญชีเงินฝาก Net Flexible Fixed 50,000  1.450  คลิก 
ดูจากตารางเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นว่าดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในตอนนี้ คือ ดอกเบี้ย 2.500% ต่อปี จากใบรับฝากเงิน บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) และรองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ย 2.300% จากบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จำกัด สำหรับผู้ที่สนใจเงินฝากดอกเบี้ยสูงก็ต้องรีบๆ กันหน่อยนะคะ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2561)

หมายเหตุ
  • การนำเสนอข้อมูลในตารางนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 และเป็นการเรียงลำดับตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามลำดับ ของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากัน จะเรียงลำดับจากจำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่น้อยกว่าก่อน และหากจำนวนเงินฝากเท่ากันจะเรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อของธนาคารตามลำดับ
  • การนำเสนอข้อมูลนี้ เป็นการพิจารณาการฝากเงินบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลา 12 เดือนเท่านั้น โดยดอกเบี้ยและจำนวนเงินฝากขั้นต่ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานเท่านั้น ในบางกรณีธนาคารอาจเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าพิเศษบางราย หรือลูกค้าประจำของธนาคาร หรือหากเป็นการฝากเงินร่วมกับการซื้อประกันชีวิต หรือร่วมกับการกู้สินเชื่อต่างๆ ธนาคารอาจเสนอดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษให้สูงกว่าในตารางข้างต้น ดังนั้น ท่านผู้อ่านควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ท่านสนใจโดยตรงก่อนฝากอีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ
แก้ไขล่าสุด : 6 ก.ย. 61
โดย
:
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
 

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด