บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำ 12 เดือน ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด : 8 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด: 416,036 คน

เงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ไหน ... ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่
บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากระยะยาวสำหรับผู้ที่รักการออม เพราะยิ่งระยะเวลาในการฝากนานขึ้นเท่าใด ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ได้รับก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าการฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำจะต้องเสียภาษีดอกเบี้ยรับ (สำหรับกรณีบุคคลธรรมดา เสียภาษีดอกเบี้ยรับ 15%) แต่เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่จะได้รับจากการฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นๆ แล้ว ดอกเบี้ยที่ได้รับก็ยังมากกว่าอยู่ดีค่ะ      
วันนี้ทีมงาน CheckRaka.com ได้รวบรวมบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 เดือน ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดตามลำดับ (สำหรับการฝากเงินในเดือนกุมภาพันธ์ 2562) มาให้ได้ลองตัดสินใจในการเลือกฝากกันนะคะ
ธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝาก เปิดบัญชี (บาท) ดอกเบี้ย
(%ต่อปี)
รายละเอียด
 
ศรีสวัสดิ์ 
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3,000,000 2.500 คลิก

ไอซีบีซี (ไทย)   
บัญชีเงินฝากประจำ Baht - Dollar 1,000,000  2.300  คลิก 

ลินน์ ฟิลลิปส์  
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) 5,000,000 2.300 คลิก

ออมสิน 
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน 1,000,000,000  2.250  คลิก 

แอ็ดวานซ์  
 บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 10,000 2.000 คลิก
 
แคปปิตอล ลิ้งค์
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) 500,000 2.000 คลิก
 
เครดิตฟองซิเอร์เวิลด์
ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) 500,000 2.000 คลิก

 ไทยเครดิต  
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก 1,000 1.850 คลิก
 
ซีไอเอ็มบี ไทย 
โปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 5, 12 และ 24 เดือน Preferred 50,000  1.850  คลิก 
  
ไทยพาณิชย์ 
บัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) 500  1.750  คลิก 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
บัญชีฝากประจำ(สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ) 1,000 1.750 คลิก

ยูโอบี
บัญชีเงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยรายเดือน 100,000  1.700  คลิก 

ซิตี้แบงก์  
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา  50,000,000  1.700   คลิก  

BOC 
บัญชีเงินฝากประจำ  10,000,000 1.625 คลิก

เกียรตินาคิน 
บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ  5,000 1.600 คลิก

 กรุงไทย 
บัญชีเงินฝากประจำตามใจ 50,000  1.600  คลิก 

กสิกรไทย 
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป  1,000 1.550  คลิก 
 
ธนชาต
บัญชีเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก (NCD) 1,000 1.500 คลิก
 
อาคารสงเคราะห์  
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 5,000 1.500 คลิก

ทิสโก้  
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 20,000  1.500 คลิก

 กรุงเทพ
บัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง 50,000 1.500 คลิก
ดูจากตารางเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นว่าดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในตอนนี้ คือ ดอกเบี้ย 2.500% ต่อปี จากใบรับฝากเงิน บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) และรองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ย 2.300% จากบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จำกัด  และบัญชีใหม่จากธ.ไอซีบีซี ไทย บัญชีเงินฝากประจำ Baht - Dollar ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.300% ต่อปี เช่นกันค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจเงินฝากดอกเบี้ยสูงก็ต้องรีบๆ กันหน่อยนะคะ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)

หมายเหตุ
  • การนำเสนอข้อมูลในตารางนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และเป็นการเรียงลำดับตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามลำดับ ของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากัน จะเรียงลำดับจากจำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่น้อยกว่าก่อน และหากจำนวนเงินฝากเท่ากันจะเรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อของธนาคารตามลำดับ
  • การนำเสนอข้อมูลนี้ เป็นการพิจารณาการฝากเงินบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลา 12 เดือนเท่านั้น โดยดอกเบี้ยและจำนวนเงินฝากขั้นต่ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานเท่านั้น ในบางกรณีธนาคารอาจเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าพิเศษบางราย หรือลูกค้าประจำของธนาคาร หรือหากเป็นการฝากเงินร่วมกับการซื้อประกันชีวิต หรือร่วมกับการกู้สินเชื่อต่างๆ ธนาคารอาจเสนอดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษให้สูงกว่าในตารางข้างต้น ดังนั้น ท่านผู้อ่านควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ท่านสนใจโดยตรงก่อนฝากอีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ
แก้ไขล่าสุด : 8 ก.พ. 62
โดย
:
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
 

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด