บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา

แก้ไขล่าสุด : 13 พ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด: 80,204 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการคิดร้อยละต่อปี ธนาคารจ่ายให้เป็นผลตอบแทนจากการนำเงินมาฝาก อัตราดอกเบี้ยมีหลายประเภททั้งเงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำ โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากเงิน และเงื่อนไขในการถอนเงิน
ก่อนการตัดสินใจที่จะฝากเงินบัญชีใดและธนาคารไหน? ปัจจัยที่เราจะนำมาพิจารณาในการเลือกนั้น อย่างแรกที่คนทั่วไปมักจะพิจารณาดูคือ "อัตราดอกเบี้ย" 
ดังนั้น ทาง CheckRaka.com จึงขอนำข้อมูล "อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบุคคลธรรมดา" ในประเภทที่ได้รับความนิยมในการออมเงิน นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จากการ Update ของธนาคารพาณิชย์ที่ส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รวบรวม มานำเสนอย้ำเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆ อีกช่องทางหนึ่ง 
 ธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจำ
   
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน
กรุงเทพ 0.500-0.625 1.000 1.250 1.500 1.500
กรุงไทย 0.500 0.900 1.150-1.350 1.300 1.450
กสิกรไทย 0.500 0.900-1.150 1.150-1.400 1.300-1.550 1.450-1.700
ไทยพาณิชย์ 0.500 0.650-0.900 0.900-1.150 1.150-1.400 1.200-1.450
กรุงศรีอยุธยา 0.300 0.900-1.000 1.200 - 1.400 1.400 - 1.550 1.450 - 1.700
ทหารไทย 0.125 0.800 1.000 1.200 1.500
ยูโอบี 0.250 0.800-1.050 1.050-1.300 1.300-1.400 1.450
 ซีไอเอ็มบี ไทย 0.400 1.050-1.300 1.300-1.550 1.550-1.650 1.700
ธนชาต 0.200-0.400 0.950 1.150 1.500 1.550
ทิสโก้ 0.250-2.250 1.300 1.400 1.500-1.600 1.550-1.650
 เกียรตินาคิน 0.500 1.150-1.300 1.250-1.400 1.350-1.500 1.400-1.550 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.625-1.250 1.300 1.400 1.750 1.800
ไอซีบีซี (ไทย) 0.625-1.500 1.400-1.450 1.500-1.550 1.600-1.650 1.700-1.750
ไทยเครดิต 0.700 1.400 1.550 1.700-2.000 1.700
แบงค์ออฟไชน่า 0.500 1.250-1.500 1.375-1.500 1.450-1.625 1.500-1.625 
ซิตี้แบงก์ 0.300 0.600 0.700-1.400 0.700-1.400 0.700
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลล่าสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น. ประจำวันที่  12 พฤศจิกายน 2562
แก้ไขล่าสุด : 13 พ.ย. 62
โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด