บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา

แก้ไขล่าสุด : 4 ก.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด: 79,045 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการคิดร้อยละต่อปี ธนาคารจ่ายให้เป็นผลตอบแทนจากการนำเงินมาฝาก อัตราดอกเบี้ยมีหลายประเภททั้งเงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำ โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากเงิน และเงื่อนไขในการถอนเงิน
ก่อนการตัดสินใจที่จะฝากเงินบัญชีใดและธนาคารไหน? ปัจจัยที่เราจะนำมาพิจารณาในการเลือกนั้น อย่างแรกที่คนทั่วไปมักจะพิจารณาดูคือ "อัตราดอกเบี้ย" 
ดังนั้น ทาง CheckRaka.com จึงขอนำข้อมูล "อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบุคคลธรรมดา" ในประเภทที่ได้รับความนิยมในการออมเงิน นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จากการ Update ของธนาคารพาณิชย์ที่ส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รวบรวม มานำเสนอย้ำเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆ อีกช่องทางหนึ่ง 
 ธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจำ
   
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน
 
กรุงเทพ
0.500-0.625  1.000 1.250 1.500 1.500
 
กรุงไทย
0.500 0.900   1.150-1.350  1.300 1.450 
 
กสิกรไทย
0.500  0.900-1.150  1.150-1.400  1.300-1.550  1.450-1.700 
 
ไทยพาณิชย์
0.500  0.900-1.150 1.150-1.400 1.400-1.650  1.450-1.700 

กรุงศรีอยุธยา
 0.300  0.900-1.000 1.400   1.550 1.700 

ทหารไทย
0.125  0.800  1.000  1.200  1.500
 
ยูโอบี
0.250  0.800-1.050 1.050-1.300  1.300-1.400 1.450 
 
ซีไอเอ็มบี ไทย
0.400   1.050-1.300 1.300-1.550  1.550-1.650  1.700
 
ธนชาต
0.200-0.400   0.950 1.150 1.500  1.650 
 
ทิสโก้
 0.250-2.250 1.300 1.400 1.500-1.600 1.550-1.650
 
เกียรตินาคิน
0.500  1.150-1.300  1.250-1.400  1.350-1.500  1.400-1.550 
 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
0.625-1.250 1.300  1.400  1.750  1.800 
 
ไอซีบีซี (ไทย)
0.625-1.500   1.400-1.450 1.500-1.550   1.600-1.650 1.700-1.750
 
ไทยเครดิต
0.700  1.400  1.550   1.800-2.000 1.700 
 
แบงค์ออฟไชน่า
0.500  1.250-1.500  1.375-1.500  1.450-1.625  1.500-1.625 
 
ซิตี้แบงก์
0.300  0.600 0.700-1.400 0.700-1.400 0.700
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลล่าสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น. ประจำวันที่  4 กันยายน 2562
แก้ไขล่าสุด : 4 ก.ย. 62
โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด