ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข้อมูลความรู้ : สินเชื่อเงินสด

ผ่อนยังไงให้หมดเร็ว...ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพง

แก้ไขล่าสุด : 27 ต.ค. 59
เข้าดูทั้งหมด: 19,195 คน

ผ่อนยังไงให้หมดเร็ว...ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพง

ความต้องการของคนเราเมื่อได้เริ่มเข้าสู่วัยทำงานแล้ว ก็ย่อมต้องอยากได้บ้าน อยากได้รถ มาเป็นของตัวเอง การที่จะได้มาซึ่งบ้าน หรือรถนั้น บางคนอาจจะซื้อด้วยเงินสด แต่บางคนที่มีเงินไม่พอที่จะซื้อแบบเงินสด ก็ต้องใช้วิธีซื้อด้วยเงินผ่อน ซึ่งการซื้อด้วยเงินผ่อนนี้เองที่ทำให้เราต้องหาวิธีทำให้ผ่อนหมดเร็วที่สุด และพร้อมกันนั้นต้องประหยัดค่าดอกเบี้ยได้ด้วย วันนี้ CheckRaka.com เอาวิธีและเทคนิคการผ่อนบ้าน ผ่อนรถให้หมดเร็ว แบบไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพง มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ

ซื้อเงินสด 600,000 บาท
ถ้าซื้อเงินผ่อน 48 งวด ดอกเบี้ย 3% (Flat Rate)
 • ดาวน์ 20% (120,000 บาท)
  ยอดเงินกู้ = 480,000 บาท
  ดอกเบี้ย = 480,000 x 3% x 4 ปี = 57,600 บาท
 • ดาวน์ 50% (300,000 บาท)
  ยอดเงินกู้ = 300,000 บาท
  ดอกเบี้ย = 300,000 x 3% x 4 ปี = 36,000 บาท
  **ถ้าดาวน์มากขึ้นอีกนิด (50%) ประหยัดได้ (57,600 - 36,000) = 21,600 บาท

ซื้อเงินสด 3,000,000 บาท
ถ้าซื้อเงินผ่อน ดาวน์ 20% (600,000 บาท)
ยอดกู้ 2,400,000 บาท ดอกเบี้ย 7% (Effective Rate)
 • ผ่อน 30 ปี  เดือนละ 15,967 บาท = 5,748,214 บาท
  ดอกเบี้ย = 5,748,214 - 2,400,000 = 3,348,214 บาท
 • ผ่อน 20 ปี เดือนละ 18,607 บาท = 4,465,722 บาท
  ดอกเบี้ย = 4,465,722 - 2,400,000 = 2,065,722 บาท 
  **ถ้าผ่อนสั้นลงอีกหน่อย (20 ปี) ประหยัดได้ (3,348,214 - 2,065,722) = 1,282,492 บาท
รู้หรือไม่...
 • ถ้าจำเป็นต้องกู้ ควรวางเงินดาวน์ให้มาก รีบผ่อนให้หมดและโปะหนี้เมื่อมีเงินก้อน จะช่วยให้ประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยได้ (แต่ต้องไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเงินออมเผื่อฉุกเฉิน)
 • ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้
ดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1213 หรือ www.1213.or.th
แก้ไขล่าสุด : 27 ต.ค. 59
โดย
:
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
 

ข้อมูลความรู้สินเชื่อเงินสดล่าสุด