ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข้อมูลความรู้ : สินเชื่อเงินสด

APR คืออะไร? รู้ไว้อย่าให้เสีย

แก้ไขล่าสุด : 27 ก.ค. 59
เข้าดูทั้งหมด: 7,225 คน

APR คืออะไร? รู้ไว้อย่าให้เสีย

APR ย่อมาจาก annual percentage rate คือ อัตราร้อยละต่อปี ไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้สินเชื่อ หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและการฝากเงิน สิ่งที่ใช้ในการคำนวณหา APR มักประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยต่อปีและปัจจัยอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในกรณีสินเชื่อหรือมูลค่าของของแถมในกรณีการลงทุนและเงินฝาก

APR มีประโยชน์ในการใช้เปรียบเทียบต้นทุนหรือผลตอบแทนแบบคร่าวๆ ระหว่างสถาบันการเงิน ช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นกว่าการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว แต่ข้อจำกัดของ APR คือ ควรใช้เปรียบเทียบสินเชื่อ การลงทุน หรือเงินฝากที่มีจำนวนเงินต้นและระยะเวลาใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ในแง่สินเชื่อ APR ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต เบี้ยปรับกรณีไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด และอย่าลืมว่าการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือผลตอบแทนต่างๆ ของแต่ละสถาบันการเงิน โดยแยกรายการก็ยังคงมีความจำเป็นในการช่วยให้เราสามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน
แก้ไขล่าสุด : 27 ก.ค. 59
โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : เอกสารรู้รอบเรื่องเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
 

ข้อมูลความรู้สินเชื่อเงินสดล่าสุด