ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข้อมูลความรู้ : สินเชื่อเงินสด

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

แก้ไขล่าสุด : 14 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด: 19,059 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 

ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นผลตอบแทนที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บจากผู้ขอกู้ อัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะร้อยละต่อปี โดยธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้กู้เพื่อเป็นผลตอบแทนจากการให้กู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้หรือสินเชื่อ
ก่อนการตัดสินใจที่จะขอกู้เงินสินเชื่อตัวไหน? และธนาคารใด? ปัจจัยที่เราจะนำมาพิจารณาในการเลือก อย่างแรกที่คนทั่วไปมักจะดูคือ "อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้" ซึ่งได้แก่อัตราของ MOR, MLR, MRR, อัตราสูงสุด, อัตราผิดนัด, อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต
ดังนั้น ทาง CheckRaka จึงขอนำข้อมูล "อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ (MOR, MLR และ MRR)" มานำเสนอ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆ อีกช่องทางหนึ่ง โดยข้อมูลนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกเบี้ยลอยตัว และเป็นข้อมูล Update จากธนาคารพาณิชย์ที่ส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รวบรวม
ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผิดนัด* บัตรเครดิต

กรุงเทพ
7.125  6.250  7.125 18.000 22.125 18.000
 
กรุงไทย
7.120 6.275  7.120  19.120 20.000  -
 
กสิกรไทย
7.120  6.250  7.120  23.100 25.100 18.000
 
ไทยพาณิชย์
 6.870 6.025 7.370 19.370 22.370 18.000
 
กรุงศรีอยุธยา
7.200  6.600 7.200 21.000 28.000  -
 
ทหารไทย
 7.675 6.775 7.275  28.000  28.000  18.000
 
ยูโอบี
7.700  7.150  7.750  28.000 28.000  18.000
 
ซีไอเอ็มบี ไทย
7.500 7.000  7.750 28.000 28.000  18.000
 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
8.100 7.850  -  15.000 15.000 -
 
ธนชาต
7.425 6.650 7.750 15.750 18.000  9.900-18.000
 
ทิสโก้
8.100 7.850 12.750 36.000  36.000 -
 
เกียรตินาคิน
7.700  7.150  7.900 28.000 28.000  -
 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
7.650 7.025  7.750 18.000  18.000 -
 
ไอซีบีซี (ไทย)
7.675  7.150  8.125 21.000 21.000  18.000
 
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
8.650  8.470  9.050 35.000  35.000  -
 
แบงค์ออฟไชน่า
8.500 6.500 7.750 12.750  22.250 18.000
 
ซิตี้แบงก์
 - 7.000 - 20.990 45.630 18.000
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลล่าสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น. ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
แก้ไขล่าสุด : 14 พ.ย. 61
โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
 

ข้อมูลความรู้สินเชื่อเงินสดล่าสุด