ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข้อมูลความรู้ : สินเชื่อเงินสด

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

แก้ไขล่าสุด : 14 ม.ค. 63
เข้าดูทั้งหมด: 22,103 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 

ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นผลตอบแทนที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บจากผู้ขอกู้ อัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะร้อยละต่อปี โดยธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้กู้เพื่อเป็นผลตอบแทนจากการให้กู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้หรือสินเชื่อ
ก่อนการตัดสินใจที่จะขอกู้เงินสินเชื่อตัวไหน? และธนาคารใด? ปัจจัยที่เราจะนำมาพิจารณาในการเลือก อย่างแรกที่คนทั่วไปมักจะดูคือ "อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้" ซึ่งได้แก่อัตราของ MLR, MOR, MRR, อัตราสูงสุด, อัตราผิดนัด, อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต
ดังนั้น ทาง CheckRaka จึงขอนำข้อมูล "อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ (MLR, MOR และ MRR)" มานำเสนอ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆ อีกช่องทางหนึ่ง โดยข้อมูลนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกเบี้ยลอยตัว และเป็นข้อมูล Update จากธนาคารพาณิชย์ที่ส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รวบรวม
ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผิดนัด* บัตรเครดิต

กรุงเทพ
6.875  6.000 6.875 18.000 21.875 18.000
 
กรุงไทย
6.870 6.025  6.870  17.120 19.875  -
 
กสิกรไทย
6.870  6.000  6.870  23.100 25.100 18.000
 
ไทยพาณิชย์
 6.745 6.025 6.870 28.000 28.000 18.000
 
กรุงศรีอยุธยา
6.950  6.350 6.950 21.000 28.000  -
 
ทหารไทย
 7.175 6.650 7.150  28.000  28.000  18.000
 
ยูโอบี
7.450  7.025  7.750  28.000 28.000  18.000
 
ซีไอเอ็มบี ไทย
7.500 7.000  7.875 28.000 28.000  18.000
 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
8.100 7.850  -  15.000 15.000 -
 
ธนชาต
7.175 6.650 7.150 14.650 18.000  9.900-18.000
 
ทิสโก้
8.100 7.850 12.750 36.000  36.000 -
 
เกียรตินาคิน
7.450  7.150  7.650 28.000 28.000  -
 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
7.650 7.025  7.750 18.000  18.000 -
 
ไอซีบีซี (ไทย)
7.425  7.150  7.675 21.000 -  18.000
 
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
8.530  8.350  9.050 35.000  36.000  -
 
แบงค์ออฟไชน่า
8.500 6.500 7.750 12.750  22.250 18.000
 
ซิตี้แบงก์
 - 7.250 - 20.320 45.630 18.000
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลล่าสุดที่นำมาจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น. โดย Update ล่าสุด ณ วันที่ 14 มกราคม 2563
แก้ไขล่าสุด : 14 ม.ค. 63
โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
  • สมัครออนไลน์
 

ข้อมูลความรู้สินเชื่อเงินสดล่าสุด