ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข้อมูลความรู้ : สินเชื่อเงินสด

ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารไหนถูกสุด? ...ดูได้ที่นี่!

แก้ไขล่าสุด : 14 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 1,272,866 คน

ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารไหนถูกสุด? ...ดูได้ที่นี่!

คำถามสุดฮิตสำหรับคนมองหาบ้านและคอนโด คือจะกู้จากธนาคารไหนดี? ที่ไหนดอกเบี้ยดีที่สุด?
วันนี้ CheckRaka.com ได้รวบรวมและขอนำเสนออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านจากทุกสถาบันการเงินในเมืองไทย เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้ที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดให้ง่ายขึ้นค่ะ (ดูความรู้เบื้องต้นก่อนกู้ซื้อบ้านได้ที่นี่) 
โดยตารางข้างล่างนี้ไม่ได้เรียงลำดับที่ดีที่สุดนะคะ แต่จะเรียงตามตัวอักษรชื่อธนาคารเป็นหลักและไม่รวมกรณี REFINANCE ค่ะ (ใครที่สนใจสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน คลิกดูอัตราดอกเบี้ยแต่ละธนาคารได้ที่นี่ค่ะ)
ธนาคาร สินเชื่อบ้าน/คอนโด อัตราดอกเบี้ย
(ไม่รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ"MRTA")
อัตราดอกเบี้ย
(รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ"MRTA")
"สินเชื่อบ้านบัวหลวง"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย (ไม่เกิน 2 ไร่)
 • วงเงินกู้สูงสุด 80 - 90% ของราคาประเมิน
 • ดอกเบี้ยสำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62

แบ่งออกเป็น 5 ช่วงวงเงิน ดังนี้
*สำหรับผู้ประกอบการหรือพนักงานประจำที่ไม่เข้าเกณฑ์
1. วงเงินต่ำกว่า 5 แสนบาท
MRR - 0.625% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 6.50% ต่อปี

2. วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ปีที่ 1 : MRR - 2.125% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.89 ต่อปี

3. วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
- ทางเลือกที่ 1
เดือนที่ 1 - 6 : 2.99% ต่อปี
เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 2.00% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.23% ต่อปี
- ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.625% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.11% ต่อปี

4. วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ทางเลือกที่ 1
เดือนที่ 1 - 6 : 2.75% ต่อปี
เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 2.00% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.375% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.15% ต่อปี
- ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.375% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.99% ต่อปี

5. วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
- ทางเลือกที่ 1
เดือนที่ 1 - 6 : 2.50% ต่อปี
เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 2.00% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.07% ต่อปี
- ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.875% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.86% ต่อปี

*สำหรับพนักงานประจำ วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
1. วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
- ทางเลือกที่ 1 
เดือนที่ 1 - 6 : 2.25% ต่อปี
เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 2.375% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.375% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี 4.88% ต่อปี
- ทางเลือกที่ 2 
ปีที่ 1 : MRR - 4.25% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.375% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี 4.74% ต่อปี                                                        

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในปีแรก ดังนี้
*สำหรับผู้ประกอบการหรือพนักงานประจำที่ไม่เข้าเกณฑ์
1. วงเงินต่ำกว่า 5 แสนบาท
ปีที่ 1 : MRR - 0.875% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.625% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

2. วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ปีที่ 1 : MRR - 2.375% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

3. วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
- ทางเลือกที่ 1
ปีที่ 1 : 3.81% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.00%
หลังจากนั้น : MRR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
- ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1 : MRR - 2.875% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.625% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

4. วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 : 3.69% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.375% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
- ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1 : MRR - 3.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.375% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

5. วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

- ทางเลือกที่ 1
ปีที่ 1 : 3.56% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
- ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1 : MRR - 3.125% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.875% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)


ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
"สินเชื่อกรุงไทยบ้าน แสนสะดวก"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เช่น ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์
 • วงเงินกู้สูงสุด 80 - 90% ของราคาประเมิน
ปีที่ 1 : 3.25% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 0.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
ปีที่ 1 : 3.25% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 0.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

"สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/บ้านมือสอง ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุด
 • วงเงินกู้สูงสุด 85 - 90% ของราคาประเมิน
 • สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อระหว่าง วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 62
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงวงเงิน ดังนี้
 1. วงเงิน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : MRR - 3.35% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR - 2.25% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.97% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.45% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 2
  เดือนที่ 1 - 6 : 1.50% ต่อปี
  เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 1.60% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR - 1.35% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.17% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.55% ต่อปี

 2. วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : MRR - 3.50% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR - 2.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 1.35% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.67% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.18% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 2
  เดือนที่ 1 - 6 : 1.25% ต่อปี
  เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 1.95% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR - 1.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 1.35% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.85% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.26% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก ดังนี้
 1. วงเงิน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : MRR - 3.60% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR - 2.25% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.97% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.45% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 2
  เดือนที่ 1 - 6 : 1.25% ต่อปี
  เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 1.85% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR - 1.35% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.17% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.55% ต่อปี

 2. วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : MRR - 3.75% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR - 2.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 1.35% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.67% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.18% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 2
  เดือนที่ 1 - 6 : 1.00% ต่อปี
  เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 2.20% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR - 1.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 1.35% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.85% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.26% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
"สินเชื่อบ้านกสิกรไทย"
 • สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน/ทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์/ห้องชุด/ ที่ดินเปล่า รวมถึงการปลูกสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 • วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 62
สำหรับลูกค้าพนักงานรายได้ประจำ
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 1.97% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.00% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 5.15% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (20 ปี) เท่ากับ 5.75% ต่อปี

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 1.47% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 5.65% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (20 ปี) เท่ากับ 6.25% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
สำหรับลูกค้าพนักงานรายได้ประจำ
ปีที่ 1 : MRR - 2.22% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 1.97% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.00% ต่อปี

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ
ปีที่ 1 : MRR - 1.72% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 1.47% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

"สินเชื่อบ้าน KK Home Loan"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยบ้านใหม่/ห้องชุด
 • วงเงินกู้สูงสุด 105% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
ปีที่ 1 - 3 : MLR - 3.81% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.34% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง เท่ากับ 4.51% ต่อปี

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
ปีที่ 1 - 3 : MLR - 3.96% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.19% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยแท้จริง เท่ากับ 4.45% ต่อปี

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
"สินเชื่อ Home Loan 4U"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
 • วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
แบ่งเป็น 2 แบบ
แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
เดือนที่ 1 - 6 : 0% ต่อปี
เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 3.159% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 3.159% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.93% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.37% ต่อปี

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.385% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.49% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 5.25% ต่อปี


ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่ 
แบ่งเป็น 2 แบบ
แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
เดือนที่ 1 - 6 : 0% ต่อปี
เดือนที่ 7 - 12 : MRR - 3.519% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 3.519% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.63% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.29% ต่อปี

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.685% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.19% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 5.17% ต่อปี


ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
"สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือคอนโดมิเนียม (โครงการทั่วไป)
 • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า (สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี
อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.0255% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.025% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.25% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.25% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.525% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.275% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.75% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.92% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

"สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน/ทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์/ห้องชุด
 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน สำหรับบ้านใหม่
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
ปีที่ 1 : 4.50% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
ปีที่ 1 : 4.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 3.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
"สินเชื่อซื้อบ้านใหม่" (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย, ซ่อมแซม/ต่อเติม
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 0.62% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 0.72% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
"สินเชื่อบ้านใหม่"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
มี 4 ทางเลือก ดังนี้
 1. คงที่ 1 ปี
  ปีที่ 1 : 2.99% ต่อปี
  ปีที่ 2 - 3 : MLR - 0.795% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR - 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 2. คงที่ 2 ปี
  ปีที่ 1 - 2 : 4.25% ต่อปี
  ปีที่ 3 : MLR - 0.90% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR - 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 3. คงที่ 3 ปี
  ปีที่ 1 : 3.75% ต่อปี
  ปีที่ 2 : 4.75% ต่อปี
  ปีที่ 3 : 5.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR - 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
  ปีที่ 1 -3 : MLR - 2.00% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR - 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

   
ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
ซื้อประกันชีวิต MRTA : รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.15% ในปีแรก ดังนี้
มี 4 ทางเลือก ดังนี้
 1. คงที่ 1 ปี
  ปีที่ 1 : 2.84% ต่อปี
  ปีที่ 2 - 3 : MLR - 0.795% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR - 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 2. คงที่ 2 ปี
  ปีที่ 1 : 4.10
  ปีที่ 2 : 4.25% ต่อปี
  ปีที่ 3 : MLR - 0.90% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR - 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 3. คงที่ 3 ปี
  ปีที่ 1 : 3.60% ต่อปี
  ปีที่ 2 : 4.75% ต่อปี
  ปีที่ 3 : 5.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR - 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
  ปีที่ 1 : MLR - 2.15% ต่อปี
  ปีที่ 2 - 3 : MLR - 2.00% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR - 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
"สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ เช่นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม
 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหรือซื้อขาย อันใดอันหนึ่งที่ต่ำกว่า
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอกู้เงินและ/หรืออนุมัติภายใน 30 มิ.ย. 62
สินเชื่อซื้อบ้านใหม่สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน ดังนี้
แบบที่ 1 วงเงินกู้อนุมัติ 3 ล้านบาทขึ้นไป (สบายคงที่ 2 ปี)
ปีที่ 1 - 2 : 2.70% ต่อปี
ปีที่ 3 : MLR - 2.45% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.15% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.99% ต่อปี

แบบที่ 2 วงเงินกู้อนุมัติ 3 ล้านบาทขึ้นไป (สบายได้เลย)
ปีที่ 1 : 0.90% ต่อปี
ปีที่ 2 : MLR - 3.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.30% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.02% ต่อปี

แบบที่ 1 วงเงินกู้อนุมัติ 1 ล้านบาทขึ้นไป (สบายคงที่ 2 ปี)
ปีที่ 1 - 2 : 2.80% ต่อปี
ปีที่ 3 : MLR - 2.35% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.25% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.02% ต่อปี

แบบที่ 2 วงเงินกู้อนุมัติ 1 ล้านบาทขึ้นไป (สบายได้เลย)
ปีที่ 1 : 0.90% ต่อปี
ปีที่ 2 : MLR - 2.60% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.43% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.05% ต่อปี

แบบที่ 3 วงเงินกู้อนุมัติ 1 ล้านบาทขึ้นไป (สบายระยะยาว)
ปีที่ 1 - 3 : MLR - 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.50% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.30% ต่อปี

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
สินเชื่อซื้อบ้านใหม่สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน ดังนี้
แบบที่ 1 วงเงินกู้อนุมัติ 3 ล้านบาทขึ้นไป (สบายคงที่ 2 ปี)
ปีที่ 1 - 2 : 2.70% ต่อปี
ปีที่ 3 : MLR - 2.45% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.15% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.99% ต่อปี

แบบที่ 2 วงเงินกู้อนุมัติ 3 ล้านบาทขึ้นไป (สบายได้เลย)
ปีที่ 1 : 0.90% ต่อปี
ปีที่ 2 : MLR - 3.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.30% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.02% ต่อปี

แบบที่ 1 วงเงินกู้อนุมัติ 1 ล้านบาทขึ้นไป (สบายคงที่ 2 ปี)
ปีที่ 1 - 2 : 2.80% ต่อปี
ปีที่ 3 : MLR - 2.35% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.25% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.02% ต่อปี

แบบที่ 2 วงเงินกู้อนุมัติ 1 ล้านบาทขึ้นไป (สบายได้เลย)
ปีที่ 1 : 0.90% ต่อปี
ปีที่ 2 : MLR - 2.60% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.43% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.05% ต่อปี

แบบที่ 3 วงเงินกู้อนุมัติ 1 ล้านบาทขึ้นไป (สบายระยะยาว)
ปีที่ 1 - 3 : MLR - 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.50% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.30% ต่อปี

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
"สินเชื่อบ้าน All Home ปี 2562" 
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน/ห้องชุด, สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน, ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมบ้าน, ซื้ออุปกรณ์พร้อมกับวัตถุประสงค์หลัก
 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี
 • ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 มิ.ย. 62
ปีที่ 1 : 3.30% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 3.45% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
ปีที่ 1 : 3.30% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 3.45% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

"UOB Home Loan"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่สำหรับโครงการของบริษัทมหาชน
 • วงเงินกู้สูงสุด 75 - 100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 31 ก.ค. 62
อัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการของบริษัทมหาชน
มี 2 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1
ปีที่ 1 : 3.00% ต่อปี
ปีที่ 2 : 3.20% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 3.60% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.45% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.81% ต่อปี

แบบที่ 2
ปีที่ 1 - 2 : MRR - 5.15% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 3.05% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.30% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.74% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
อัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการของบริษัทมหาชน
มี 2 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1
ปีที่ 1 : 2.90% ต่อปี
ปีที่ 2 : 3.00% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 3.60% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.35% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.77% ต่อปี

แบบที่ 2
ปีที่ 1 - 2 : MRR - 5.25% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 3.15% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.20% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.70% ต่อปี

ดูอัตรา MLR, MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 
"สินเชื่อบ้าน Home Loan"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/บ้านมือสองหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
 • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62
มี 2 ทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
ปีที่ 1  : 3.15% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 4.60% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.15% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.12% ต่อปี

ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.00% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.03% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
มี 2 ทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
ปีที่ 1  : 3.15% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 4.60% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.15% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.12% ต่อปี

ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.00% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.03% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

"สินเชื่อเคหะ"
 • สินเชื่อเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร/บ้านใหม่/ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด/ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น/หรือเพื่อต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1
ปีที่ 1 : MRR - 4.00% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR - 1.00% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 0.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

แบบที่ 2
ปีที่ 1 - 3 : 5.50% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1
ปีที่ 1 : MRR - 6.00% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR - 2.00% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 1.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

แบบที่ 2
ปีที่ 1 : 4.00% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 = 4.50% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
หากใครสนใจสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สามารถ คลิกดูรายละเอียดดอกเบี้ยได้ที่นี่
หมายเหตุ
 1. การนำเสนอข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และโปรดสอบถามแต่ละธนาคารอีกครั้งสำหรับอัตราดอกเบี้ยหรือข้อเสนอของแต่ละธนาคารที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป
 2. ข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของแต่ละธนาคารที่นำเสนอเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้ในนามบุคคลธรรมดาและเป็นอัตราดอกเบี้ยทั่วไป และไม่รวมอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นหรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่สาขาธนาคารอาจเสนอให้ลูกค้าประจำหรือลูกค้าพิเศษเป็นครั้งคราว และไม่รวมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับโครงการบ้านหรือคอนโดที่เจ้าของโครงการได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการจากธนาคารนั้นๆ
 3. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่รวมกรณีรีไฟแนนซ์
 4. ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดไม่เกิน 30 ปี อาจมีบางธนาคารสูงกว่า 30 ปี เช่น ธนาคารทหารไทย ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เป็นต้น
 5. อัตราดอกเบี้ย MLR, MOR, MRR และ MHR อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุดของแต่ละธนาคารที่ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งประกาศของธนาคารเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
 6. รายละเอียดข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ธนาคารอาจกำหนดเป็นครั้งคราวสำหรับประเภท อาชีพ หรือคุณสมบัติของผู้กู้แต่ละรายที่แตกต่างกัน 

แก้ไขล่าสุด : 14 พ.ค. 62
โดย
:
อัจฉราพรรณ สายตรง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคาร
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข้อมูลความรู้สินเชื่อเงินสดล่าสุด