ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข้อมูลความรู้ : สินเชื่อเงินสด

จับผิดแบงค์ปลอม: เทคนิคการดูและแยกแบงค์ปลอมกับแบงค์จริง

แก้ไขล่าสุด : 22 ส.ค. 56
เข้าดูทั้งหมด: 188,199 คน

จับผิดแบงค์ปลอม: เทคนิคการดูและแยกแบงค์ปลอมกับแบงค์จริง
ธนบัตรเป็นสิ่งพิมพ์มีค่าประเภทหนึ่ง มีความพิเศษแตกต่างจากสิ่งพิมพ์มีค่าประเภทอื่น เพราะนอกจากธนบัตรจะมีกระบวนการผลิตที่ป้องกันการปลอมแปลงแล้ว ลวดลายในธนบัตรยังต้องมีคุณค่าทางศิลปะ มีความประณีตสวยงาม และเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ดังนั้น เพื่อคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ สมเป็นสื่อกลางสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยน ธนบัตรต้องมีลักษณะพิเศษที่ยากต่อการปลอมแปลง
ทีนี้คำถาม คือถ้าเรารับธนบัตรมาแล้ว เราจะรู้ได้ไงว่า "แบงค์จริง" หรือ "แบงค์ปลอม" วันนี้เรามีเทคนิคในการตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้พวกเราชาว CheckRaka.com ดูกันเป็นตัวอย่างเบื้องต้นดังนี้ค่ะ
ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบไม่มีแถบฟอยล์
1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้า และด้านหลัง และรูปลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์โปร่งแสงเป็นพิเศษ2. เมื่อพลิกเอียงธนบัตรส่วนที่เป็นสีทองของตัวเลข 1000 จะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียว3. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ4. ลายรูปดอกบัว พิมพ์แยกไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะซ้อนทับกันเป็นรูปดอกบัวที่สมบูรณ์5. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง และมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรจะเห็นตัวเลขอารบิก 10006. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
 • มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ
 • หมวดอักษรและเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
 • สีเหลืองบริเวณลายประดิษฐ์รูปวงกลม และลายเส้นรัศมีตอนกลางเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542**
ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบมีแถบฟอยล์ (ปรับปรุง)

1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์โปร่งแสงเป็นพิเศษ2. เมื่อพลิกเอียงธนบัตรส่วนที่เป็นสีทองของตัวเลข 1000 จะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียว
3. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ4. แถบฟอยล์สีเงินรูปพระครุฑพ่าห์แนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ จะมองเห็นหลากสีหลายมิติ เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา5. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง และมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร จะเห็นตัวเลขอารบิก 10006. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
 • มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ
 • หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
 • สีเหลืองบริเวณลายประดิษฐ์รูปวงกลม และลายเส้นรัศมีตอนกลางเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548**
ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท

1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายประจำยามโปร่งแสงเป็นพิเศษ
2. เมื่อพลิกเอียงธนบัตรตัวเลข 500 จะเปลี่ยนสลับจากสีเขียวเป็นสีม่วง
3. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ4. แถบฟอยล์สีเงินมีตราอักษรพระปรมาภิไธย "ภ.ป.ร." และตัวเลข ๕๐๐ แนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ จะมองเห็นหลากสีหลายมิติ เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา


5. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง และมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรจะเห็นตัวเลขอารบิก 500


6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้งบนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
 • มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ
 • หมวดอักษรและเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
 • บริเวณลายพื้นตอนกลางธนบัตรเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544**
ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบปรับปรุง

1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายประจำยามโปร่งแสงเป็นพิเศษ
2. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ3. แถบฟอยล์สีเงินรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙ แนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ จะมองเห็นหลากสีหลายมิติ เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา4. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร จะเห็นตัวเลขอารบิก 1005. ที่ตัวเลขไทยด้านหน้าธนบัตรบรรจุตัวเลขอารบิก 100 ขนาดจิ๋วมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย


6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
 • มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ
 • หมวดอักษร และเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
 • บริเวณลายประดิษฐ์ตอนกลาง และลายเส้นรอบพระราชลัญจกรเปลี่ยนเป็นสีส้มและสีเขียวเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548**
ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท

1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายดอกลอยโปร่งแสงเป็นพิเศษ2. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ3. ตัวเลข 50 พิมพ์แยกไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะซ้อนทับกันเป็นเลข 50 ที่สมบูรณ์
4. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรจะเห็นตัวเลขอารบิก 50
5. ที่ตัวเลขไทยด้านหน้าธนบัตรบรรจุตัวเลขอารบิก 50 ขนาดจิ๋ว มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย


6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
 • มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงินในเนื้อกระดาษ
 • หมวดอักษร และเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
 • บริเวณลายประดิษฐ์ตอนกลาง เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
**ออกใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2547**
ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แบบปรับปรุง

1. ตัวเลข 50 พิมพ์แยกไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่าง จะเห็นเป็นตัวเลข 50 ที่สมบูรณ์2. ตัวเลขแฝง "50" ซ่อนในลายกนกอยู่ในกรอบสีน้ำเงินเข้ม มองเห็นได้เมื่อยกธนบัตรเอียงเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางของธนบัตร3. ลายน้ำ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์มองเห็นได้ชัดเจน เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่าง และตัวเลข   "๕๐" มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ4. พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ตัวอักษรตัวเลขแจ้งราคา ลวดลายประดิษฐ์ และพระครุฑพ่าห์พิมพ์เส้นนูน จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้ว5. สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาสำหรับผู้พิการทางสายตาพิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้ในแนวเฉียง 2 ดอก

6. เส้นแถบสีน้ำเงิน ฝังในเนื้อกระดาษตามแนวยืน โดยมีบางส่วนของแถบสีน้ำเงินปรากฎให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังของธนบัตร และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเปลี่ยนมุมมองภายในแถบมีข้อความ "50 บาท BAHT" ขนาดเล็กสามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกส่องดูกับแสงสว่าง


ลักษณะพิเศษที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แบล็กไลท์)
 • ลายประดิษฐ์ และลายพันธุ์พฤกษาสีเหลือง จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
 • ลายพันธุ์พฤกษาสีม่วงเบื้องขวา จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวเรืองแสง
 • หมวดอักษรและเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
 • มีเส้นใยเรืองแสงสีเหลือง แดง น้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ
**ออกใช้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555**
ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท

1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายดอกจอกโปร่งแสงเป็นพิเศษ2. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ จะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ3. ตัวเลข 20 พิมพ์แยกไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะซ้อนทับกันเป็นเลข 20 ที่สมบูรณ์
4. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร จะเห็นตัวเลขอารบิก 20
5. ที่ตัวเลขไทยด้านหน้าธนบัตรบรรจุตัวเลขอารบิก 20 ขนาดจิ๋วมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
 • มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงินในเนื้อกระดาษ
 • หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
 • บริเวณลายประดิษฐ์ตอนกลาง เปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546**
อย่างไรก็ดี เพื่อความมั่นใจเราจึงควรสังเกตจุดสำคัญต่างๆ บนธนบัตรอย่างน้อย 3 จุดขึ้นไป สำหรับธนบัตรแบบที่ใช้หมุนเวียนกันในปัจจุบัน ทางทีมงาน CheckRaka.com ได้สรุปจุดสำคัญที่ไม่ควรพลาด คือ
 • สังเกตธนบัตรปลอมด้วยวิธีสัมผัส เพื่อสัมผัส ตรวจสอบคุณสมบัติของกระดาษและลวดลายเส้นนูน
 • สังเกตธนบัตรปลอมด้วยวิธียกส่อง เพื่อสังเกตสิ่งที่อยู่ในเนื้อกระดาษและลวดลายซ้อนทับ
 • สังเกตธนบัตรปลอมด้วยวิธีพลิกเอียง เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สรุปคือ ทุกครั้งที่รับธนบัตรชนิดต่างๆ มา อย่าลืม!! สังเกตจุดสำคัญต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อแก่พวกมิจฉาชีพทั้งหลาย และเพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง โดยเฉพาะพวกเราชาว CheckRaka.com ที่เป็นพ่อค้า แม่ค้า หรือเถ้าแก่ที่รับเงินสดกันเป็นประจำทุกวันนะคะ
แก้ไขล่าสุด : 22 ส.ค. 56
โดย
:
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข้อมูลความรู้สินเชื่อเงินสดล่าสุด