ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข้อมูลความรู้ : สินเชื่อเงินสด

ข้อควรระวัง! เซ็นชื่อรับรองสำเนาอย่างไรให้ถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด : 29 พ.ค. 56
เข้าดูทั้งหมด: 45,628 คน

ข้อควรระวัง! เซ็นชื่อรับรองสำเนาอย่างไรให้ถูกต้อง
การเซ็นชื่อรับรองสำเนาในเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน เป็นต้น ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้บริโภคทุกท่านควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญ ขาดความรอบคอบกับเรื่องนี้ และยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องอย่างชัดเจน ปล่อยปละละเลยจนบางครั้งอาจกลายเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองภายหลัง เพราะการเซ็นชื่อรับรองสำเนาที่ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกวิธีจะเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาในที่สุด
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคเซ็นชื่อรับรองสำเนาในเอกสารสำคัญต่างๆ ทุกครั้งอย่างถูกวิธี จึงอยากจะขอแนะนำวิธีการเซ็นรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง ดังนี้
 1. ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อ และเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่าเอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร เช่น "ใช้เฉพาะสมัครงานเท่านั้น" "ใช้สำหรับสมัครเรียนเท่านั้น" เป็นต้น 
 2. ต้องเขียนข้อความทั้งหมดทับลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่สำคัญ นี่เป็นวิธีเซ็นที่ถูกต้องในการรับรองสำเนาอย่างรัดกุม วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเอาไปใช้จนสร้างหนี้ให้กับเรา 
 3. ในกรณีที่เซ็นเอกสารต้องใช้ปากกาหมึกสีดำเท่านั้นถึงจะปลอดภัยที่สุด เพราะเครื่องถ่ายเอกสารบางเครื่องสามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออก เหลือใช้เฉพาะข้อความของบัตรประชาชนแล้วทำให้มิจฉาชีพเซ็นเอกสารบัตรประชาชนนั้นแทนได้ เพราะฉะนั้นเราควรเซ็นด้วยปากกาหมึกสีดำเท่านั้น เพราะไม่สามารถดึงหมึกสีดำออกได้ หรือถ้าดึงสีดำออกได้ข้อความก็จะหายไปหมดเลยทั้งหน้าบัตรประชาชน 
 4. นอกจากกำกับรายละเอียดการใช้แล้ว ยังต้องกำกับ วัน เดือน ปี โดยเขียนลงบนสำเนาที่ใช้ด้วย ซึ่งจะช่วยกำหนดอายุการใช้สำเนาได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองจึงควรมีความรอบคอบในการเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องและถูกวิธีที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพ หรือผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจนำเอาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เราได้เซ็นชื่อรับรองสำเนาไปเรียบร้อยแล้ว ไปดัดแปลงแก้ไขจนสร้างปัญหาและสร้างความเดือนร้อนให้แก่เราได้ในที่สุด โดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยก็ได้
แก้ไขล่าสุด : 29 พ.ค. 56
โดย
:
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

ข้อมูลความรู้สินเชื่อเงินสดล่าสุด