ค้นหา รถยนต์ใหม่ car
ข้อมูลความรู้ : รถยนต์ใหม่

ไหล่นี้อย่าให้ใครมาขับ... 5 ข้อเตือนสติ ก่อนขับรถบนไหล่ทาง

แก้ไขล่าสุด : 4 ก.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด: 2,444 คน

ไหล่นี้อย่าให้ใครมาขับ... 5 ข้อเตือนสติ ก่อนขับรถบนไหล่ทาง

การขับรถยนต์ในช่อง "ไหล่ทาง" หรือฝั่งซ้ายสุดของช่องทางเดินรถ ที่มีเส้นทึบๆ ขาวๆ ลากยาวๆ เอาไว้ และเว้นให้มีความกว้างประมาณกึ่งหนึ่งของช่องทางเดินรถปกติ ไหล่ทางมีไว้เพื่อให้เป็นที่จอดพักรถในกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น รถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเว้นให้รถฉุกเฉินได้ขับผ่านไป

แต่ทุกวันนี้ผู้ใช้รถกลับคิดไปเองว่า "ไหล่ทาง" คือ "ช่องทางพิเศษ" ที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่รถโล่งๆ ก็ยังมีพฤติกรรม "รูดซ้าย" และแซงซ้ายกันจนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งในความเป็นจริงนั้นการใช้ไหล่ทางเกิดจากตำรวจจราจรเปิดให้วิ่งได้ในช่วงเวลาคับขันเพื่อเร่งระบายรถติดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถในเวลาเร่งด่วนนั่นเอง และมักจะมีช่วงเวลาระบุเอาไว้หรือมีตำรวจจราจรมาควบคุมสั่งการ แต่ผู้ใช้รถหลายคันกลับทำจนเป็นความเคยชินจนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไปแล้ว ด้วยการเปิดช่องไหล่ทางกันเองตามใจชอบจนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างไม่คาดคิด 
ก่อนจะคิดใช้ไหล่ทางมาดู "5 ข้อเตือนสติ" กันก่อนขับรถบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อเป็นการเตือนว่าการใช้ช่องทางนี้อาจมีอันตรายมากกว่าที่คิด

1. มีรถจอดหรือสิ่งกีดขวาง


ไหล่ทางเป็นช่องทางฉุกเฉินใช้สำหรับกรณีให้รถเสียจอดโดยให้จอดชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุด ก่อนจะเคลื่อนย้ายรถออกให้พ้นทาง ดังนั้นบนไหล่ทางจึงอาจมีรถยนต์จอดเสีย, จอดหลับ, จอดหลงทาง, หรืออาจขับความเร็วต่ำๆ เพื่อชะลอดูเส้นทางป้ายจราจรต่างๆ เพราะฉะนั้นการขับรถบนไหล่ทางทั้งการแซง การเปิดเลนพิเศษเอง หรือจะคร่อมเลนก็ตาม ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองที่มีตรอกซอกซอย อาจมีรถยื่นหน้าออกมาและชนกันได้

2. ผิวถนนไม่ปลอดภัย


ไหล่ทางมักเป็นบริเวณที่มีสิ่งสกปรกต่างๆ ทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง ฝุ่นผง คราบน้ำ แอ่งน้ำ ฝุ่นทราย ที่เกิดจากริมทางหรือจากรถบรรทุก สะสมบนพื้นผิว อาจเปียกลื่น เป็นสาเหตุให้รถเสียหลักได้ หากขับผ่านไปด้วยความเร็ว และบางครั้งอาจเจอกับหลุม บ่อ หรือท่อระบายน้ำที่มีความลึก นอกจากจะทำให้รถเกิดอาการเสียหลักได้ง่ายขึ้นแล้ว อาจทำให้ล้อแม็กงามๆ "ดุ้ง" หรือยางระเบิดได้อีกด้วย 

3. ต้องไปเบียดหรือปาดหน้ารถคันอื่น


ผู้ที่แซงซ้ายโดยเฉพาะไหล่ทางนั้นย่อมรู้แก่ใจว่าจะต้องขับขึ้นไปด้านหน้ารถที่แซงมาและก็ขอทางเข้ากลับช่องทางปกติจากรถคันที่แซงผ่านไป ด้วยวิธีการ "ปาด-เบียด-แทรก" นับเป็นสาเหตุที่ทำให้รถติดและเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้อีกด้วย  

4. แซงซ้าย (ไหล่ทาง) ผิดกฏหมาย


การแซงทั้งในช่องทางปกติหรือไหล่ทางนั้นในพรบ. พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 45 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) รถที่จะถูกแซงกําลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา 
(2) ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป 
การขับรถแซงด้านซ้ายตาม (1) หรือ (2) จะกระทําได้เมื่อไม่มีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิดและมีความปลอดภัยพอ
และมีโทษคือ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท 
ไม่ว่าจะวิ่งบนไหล่ทาง หรือแซงซ้ายโดยใช้ไหล่ทาง "ผิดก็คือผิด" 

5. ไหล่ทางเผื่อให้รถฉุกเฉินเถอะ


ไหล่ทางนอกจากจะมีไว้เพื่อให้รถเสียได้ซบแล้ว ในมาตรา ๑๐๓ ทางใดที่มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ ให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือไหล่ทาง ถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถให้เดินริมทางด้านขวาของตน ตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก นั่นหมายความว่าไหล่ทางไม่ใช่ทางสำหรับให้รถยนต์วิ่งผ่านนั่นเอง
และอีกประโยชน์หนึ่งคือ การเว้นให้รถฉุกเฉินต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติ (๑๙) "รถฉุกเฉิน" หมายความว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่จะกําหนดให้ ได้ใช้ช่องทางอันน้อยนิดนี้ในการไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที  
หากขับรถในช่องไหล่ทางโดยไม่มีเหตุอันควร ก็อาจจะทำให้ดูเป็น "คนไม่ค่อยมีน้ำใจ" ใช้ช่องทางผิดกฎจราจร เมื่อเกิดการเฉี่ยวชนก็มีโอกาสจะ "เป็นฝ่ายผิด" แบบเต็มๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย 

การวิ่งไหล่ทางนอกจากจะผิดกฎหมายจราจรในเรื่องของ "ห้ามแซงซ้าย" แล้วก็อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นได้ ซึ่งการรณรงค์ห้ามวิ่งไหล่ทางควรจะมีกันอย่างจริงจังไปพร้อมๆ กับเรื่อง "ขับช้าแช่ขวา" เพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัตเหตุบนท้องถนนได้เช่นกัน
แก้ไขล่าสุด : 4 ก.ย. 61
โดย
:
สินธนุ จำปีศรี
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
 

ข้อมูลความรู้รถใหม่ล่าสุด