รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาก ธ.ก.ส.

ข่าว 12 ก.ค. 60 44,281
สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาก ธ.ก.ส.


สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ
คุณสมบัติของผู้กู้
 • เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร
 • ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร
 • ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44
อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน)
รับวงเงินกู้ สุงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
ระยะเวลาชำระเงินกู้แบ่งเป็น
 • กรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน
 • กรณีขอกู้เงินเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี
หลักประกันเงินกู้
 • ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติปกติของธนาคารเป็นลำดับแรก
 • กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
 • กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • หากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2555-0555
แท็กที่เกี่ยวข้อง อาชีพเกษตรกรรม สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ลงทุน ธ.ก.ส. เกษตรกร อาชีพเกษตรกรรม สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ลงทุน ธ.ก.ส. เกษตรกร อาชีพเกษตรกรรม สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ลงทุน ธ.ก.ส. เกษตรกร

ข่าวและอีเว้นท์เศรษฐกิจล่าสุด
SC Asset คว้าโอกาสจาก Cryptocurrency จับมือ Zipmex แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซื้อบ้าน คอนโดผ่าน 5 สกุลเงินดิจิทัล
บัวหลวงเวนเจอร์ส จับมือ กรุงศรี ฟินโนเวต ลงทุนฟินเทคฝีมือคนไทย ปิดดีลระดมทุนรอบ Series A หนุนแพลตฟอร์ม "PEAK"
"กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์" ชูประกันอะไหล่ "กรุงศรี ออโต้ โพรเทค" รุกเซ็กเมนต์ บิ๊ก ไบค์ เสริมแกร่งสู่แบรนด์โบรคเกอร์ประกันภัยยานยนต์ครบวงจร
กสิกรไทยชี้จุดเปลี่ยนเกมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย จาก 4 ประสาน เฮลธ์เทค การแพทย์จีโนมิกส์ นโยบายรัฐ และการลงทุนเอกชน ส่งไทยเป็น Medical Hub ยั่งยืน