• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • จองซื้อ Vaccine COVID-19 ทางเลือกผ่านบัตรเครดิต KTC วันนี้ พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท

  22 ก.ค. 64 130
  จองซื้อ Vaccine COVID-19 ทางเลือกผ่านบัตรเครดิต KTC วันนี้ พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC จองซื้อ Vaccine COVID-19 ทางเลือกวันนี้ ที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ แลกรับเครดิตเงินคืน 300 เพียงชำระค่าวัคซีนผ่านบัตรฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER 1,999 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืน 300 บาท
  ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ หรือส่ง SMS : พิมพ์ HOV วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
  โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ
  • โรงพยาบาลวิภาวดี
  • โรงพยาบาลวิมุต
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ส.ค. 64
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่ชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ โรงพยาบาล/คลินิคที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 ("ระยะเวลารายการ") เท่านั้น
  2. สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนน KTC FOREVER ("คะแนน") และใช้บัตรฯ ชำระค่าวัคซีนตามรายการที่กำหนด ในระหว่างระยะเวลารายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
  3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ROP ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตรกดเงินสด KTC PROUD (ที่ไม่มีสัญลักษณ์ UnionPay) และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
  4. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  5. สมาชิกจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการแลกรับเครดิตเงินคืน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ HOV เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.ktc.co.th/hov เพียง 1 ครั้งต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตร โดยต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
  6. สมาชิกที่ใช้บัตรฯ ชำระค่าวัคซีนตามรายการที่กำหนด สามารถใช้คะแนน 1,999 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน มูลค่า 300 บาท ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  7. ราคาและรายการวัคซีนที่เข้าร่วมรายการเป็นไปตามที่โรงพยาบาล/คลินิคกำหนด
  8. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
  9. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้สูงสุด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เซลส์สลิปต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ เท่านั้น
  10. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  13. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภท สําหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภทที่โรงพยาบาล ภายใต้ MCC 9399 และ KTC UNIONPAY ทุกประเภทที่โรงพยาบาล ภายใต้ MCC 9399 และ MCC 8062
  14. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่โรงพยาบาล/คลินิคผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ
  15. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  16. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02-123-5000 หรือ www.ktc.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์