• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า ผ่านเว็บไซต์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท*

  20 ก.ค. 64 156
  โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า ผ่านเว็บไซต์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท*
  โปรโมชั่นสมัคร บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ผ่านเว็บไซต์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท* เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป นาน 3 รอบ นับจากบัตรอนุมัติ และครบตามเงื่อนไข
  • รับเครดิตเงินคืน 300 บาท ภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรอนุมัติ
  • รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 300 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 31 - 60 วันนับจากวันที่บัตรอนุมัติ
  • รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 300 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 61 - 90 วันนับจากวันที่บัตรอนุมัติ พิเศษ หากมียอดใช้จ่ายครบติดต่อกัน 3 รอบ รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 100 บาท (รวมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ส.ค. 64
  * เงื่อนไขรายการรับเครดิตเงินคืน เฉพาะการสมัครบัตรผ่าน Website* เท่านั้น
  1. เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า หรือยกเลิกบัตรไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสมัครบัตรผ่าน Website ในระหว่าง 1 มิ.ย. 64 - 31 ส.ค. 64 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 ก.ย. 64 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข
  2. การสมัครบัตรผ่าน Website หมายถึง การแจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อแก่บริษัทฯ ในเว็บไซด์หรือผ่านช่องทางออนไลน์อื่นใดของบริษัทและทำการสมัครบัตรของบริษัทฯ
  3. การมอบเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ รอบที่ 1 จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ที่ทำรายการภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรอนุมัติ, รอบที่ 2 ที่ทำรายการภายในระหว่าง 31 - 60 วันนับจากวันที่บัตรอนุมัติ, รอบที่ 3 ที่ทำรายการภายในระหว่าง 61 - 90 วันนับจากวันที่บัตรอนุมัติ
  4. กำหนดการรับเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีหลัก ภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขายนี้
  5. คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก, การซื้อหน่วยลงทุน, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  6. ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก (สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม) เมื่อสมัครบัตรผ่าน Website ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 - 31 ส.ค. 64 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 ก.ย. 64
  7. สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บโดยอัตโนมัติ เมื่อบัตรแพลทินัม บียอนด์มียอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันครบ 200,000 บาท/รอบปีก่อนหน้า และเมื่อบัตรแพลทินัม รีวอร์ดมียอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันครบ 100,000 บาท/รอบปีก่อนหน้า
  8. สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
  9. เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
  10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียวในกรณีที่บริษัทฯ ให้ของสมนาคุณในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
  11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบเครดิตเงินคืนให้ท่าน และสงวนสิทธิ์เรียกคืนเครดิตเงินคืนหากมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลัง
  12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  13. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร.1712

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์