• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • AEON MID YEAR BIG BONUS 2021 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท

  9 มิ.ย. 64 150
  AEON MID YEAR BIG BONUS 2021 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท
  AEON MID YEAR BIG BONUS 2021
  • ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2564 - 31 กรกฏาคม 2564 (61 วัน)
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตวีซ่า โอลิมปิก อิออน, บัตรเครดิตบิ๊กซี เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม วีซ่า และบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
  • สถานที่ : ทุกร้านค้าทั่วโลก (ยกเว้นการชำระค่าสินค้า/บริการทุกรายการในหมวดประกันภัย/ชีวิต เช่น กรมธรรม์ประกัน การชำระค่าเบี้ยประกันภัย ผ่านตัวแทนรับชำระออนไลน์ (MCC Code 5960, 6300, 9223), การซื้อหน่วยลงทุน/กองทุนรวมทุกรายการ (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829)), บริการถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

  (เครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  หมายเหตุ : โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
  (1) SMS โดยพิมพ์ MB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
  (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
  (3) aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตวีซ่า โอลิมปิก อิออน, บัตรเครดิตบิ๊กซี เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม วีซ่า และบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564 (61 วัน)
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน ดังนี้
   - ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
   - ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 100,000 - 499,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
   - ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500,000 - 999,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท
   - ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1,000,000 - 1,499,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท
   - ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1,500,000 - 1,999,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท
   - ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 30,000 บาท
   (รวมเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
   (1) SMS โดยพิมพ์ MB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
   (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
   (3) aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) บัญชีบัตรที่ได้ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน หรือโอนยอดใช้จ่ายเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทได้ โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตโดยยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกคำนวนเข้าบัตรหลัก และสมาชิกผู้ถือบัตรหลักเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การใช้จ่ายหมวดประกันภัย/ชีวิต (MCC Code 5960, 6300, 9223), การซื้อหน่วยลงทุน (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4289), บริการถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดให้เครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้า ในกรณีที่ :
   - ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก "COVID-19" ในมาตรการการพักชำระหนี้ และมาตรการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%
   - ลูกค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก “COVID-19” ภายหลังที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว
  • บริษัทจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืนหรือเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
  • การรับเครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด สิทธิ์ หรือบริการอื่นได้
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน  ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์