• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ช้อปซูเปอร์ ประหยัดเวอร์ ยกบ้าน กับบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท

  5 พ.ค. 64 312
  ช้อปซูเปอร์ ประหยัดเวอร์ ยกบ้าน กับบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท
  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก บัตรเครดิต KTC ช้อปซูเปอร์ ประหยัดเวอร์ ยกบ้าน
  ประหยัดที่ 1 : ช้อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท (ไม่ต้องใช้คะแนน) เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ครบ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน ต่อทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการรวมกัน (จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 50 บาท ต่อสมาชิก 1 ท่าน ต่อเดือน)
  รับสิทธิ์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ หรือ
  ร้านค้า :
  • Big C Super Center, Big C Extra, Big C Market, Mini Big C
  • Lotus's
  • Tops Market, Tops Super STORE, Tops Daily, Central Food Hall
  • Villa Market
  • Foodland Supermarket
  • MaxValu, MaxValu Tanjai
  • UFM Fuji Super, UFM Fuji Super Express
  • Rimping Supermarket
  • Golden Place
  ออนไลน์ :
  • Big C Online (www.bigc.co.th)
  • Lotus’s Shop Online (shoponline.tescolotus.com)
  • Tops online (www.tops.co.th)
  • Villa Market Online (shoponline.villamarket.com)
  • Makro Click (www.makroclick.com)
  • Happy Fresh (www.happyfresh.co.th)
  ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ : ลงทะเบียนฟรี ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ
  ลงทะเบียนผ่าน SMS : พิมพ์ SUP วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

  ประหยัดที่ 2 : ช้อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไทย ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท (ไม่จำกัดเงินคืนสูงสุด) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาทต่อเซลส์สลิป
  ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ : ร้านค้าในหมวด Supermarket ภายใต้ MCC Code: 5333 และ 5411
  หมายเหตุ : สามารถแลกคะแนน KTC FOREVER ได้สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ต่อเซลส์สลิป
  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุกครั้งภายในวันที่มียอดใช้จ่าย : ลงทะเบียนฟรี ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ
  ลงทะเบียนผ่าน SMS : พิมพ์ RDM วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ก.ค. 64
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
  6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์