• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เติมน้ำมันสุดคุ้มที่ปั๊ม Shell กับบัตรเครดิต SCB รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 16%*/**

  9 เม.ย. 64 416
  เติมน้ำมันสุดคุ้มที่ปั๊ม  Shell กับบัตรเครดิต SCB รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 16%*/**
  สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
  ต่อที่ 1 เติมถี่ๆ รับเครดิตเงินคืนรัวๆ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 210 บาท*
  ส่ง SMS ลงทะเบียน : พิมพ์ S วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลงทะเบียนทุกประเภทบัตร เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
  ต่อที่ 2 ใช้พอยต์ แลกรับเครดิตเงินคืนคุ้ม
  ส่ง SMS ลงทะเบียน : พิมพ์ SR วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ลงทะเบียนทุกประเภทบัตรเครดิตภายในวันที่ใช้จ่ายเติมน้ำมัน เพื่อใช้สิทธิ์ทุกครั้ง) (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
  [จำกัดการเครดิตเงินคืนรวมต่อที่ 1  และต่อที่ 2 รวมสูงสุด 1,710 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย]
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 64
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  * ต่อที่ 1 เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน :
  • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล ("ผู้ถือบัตร") ที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่กำหนด
  • ผู้ถือบัตรต้องมียอดเติมน้ำมันตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ในการเติมน้ำมันแต่ละครั้ง โดยธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่ยอดเติมน้ำมัน 700 บาท ดังนี้
   - เมื่อเติมน้ำมันครั้งที่ 1: ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2% (สูงสุด 14 บาท),
   - เติมน้ำมันครั้งที่ 3: ยอดรวมนับจากครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 2,100 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 3% (สูงสุด 21 บาท) รวมรับเครดิตเงินคืน 35 บาท,
   - เติมน้ำมันครั้งที่ 5: ยอดรวมนับจากครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 5% (สูงสุด 35 บาท) รวมรับเครดิตเงินคืน 70 บาท
  • จำกัดเครดิตเงินคืนทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียน ภายใต้ชื่อ - สกุลเดียวกัน สูงสุด 70 บาท/ ท่าน/ เดือน และ จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 210 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  ** ต่อที่ 2 เงื่อนไขแลกคะแนน :
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิตนิติบุคคล ("ผู้ถือบัตร") ที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่กำหนด
  • เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และ ใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS/ M point 700 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
  • จำกัดคะแนนสะสม SCB REWARDS/ M point 700 คะแนนต่อการ SMS แลกคะแนนสะสมแต่ละครั้ง
  • จำกัดเครดิตเงินคืนทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียน ภายใต้ชื่อ - สกุลเดียวกัน สูงสุด 500 บาท/ท่าน/เดือน หรือ จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)
  • คะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  */** เงื่อนไขรวม :
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ตามเงื่อนไขบัตรเครดิตที่ยกเว้น ในต่อที่ 1 และต่อที่ 2 ("ผู้ถือบัตร") เมื่อชำระค่าเติมน้ำมัน แบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน และได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564
  • ต่อที่ 1 SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ พิมพ์ S วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 โดยลงทะเบียนทุกประเภทบัตรที่ร่วมรายการ เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
  •  
  • ต่อที่ 2 SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS/ SCB M แลกรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ SR (วรรค) ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วย ส่งมาที่ 4545454 โดยลงทะเบียนทุกประเภทบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ภายในวันที่ใช้จ่ายเติมน้ำมัน เพื่อใช้สิทธิ์ทุกครั้ง (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
  • จำกัดการเครดิตเงินคืนจากต่อที่ 1 และต่อที่ 2 รวมสูงสุด 1,710 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  • ธนาคารจะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต และ ตัดคะแนนสะสม SCB REWARDS/ M Point ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกสิทธิประโยชน์คืน หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิ และรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้น การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหาย หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยตรง
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์