• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • Power Buy Cooling Fair 2021 ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้า กับบัตรเครดิต KTC รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

  7 เม.ย. 64 284
  Power Buy Cooling Fair 2021 ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้า กับบัตรเครดิต KTC รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก บัตรเครดิต KTC  ในงาน Power Buy Cooling Fair 2021 ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้ารับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ที่ Power Buy ทุกสาขา
  ต่อที่ 1 : ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน หรือ 0.59% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับสินค้าแอร์ ตู้เย็น ที่ร่วมรายการ
  ต่อที่ 2 : รับส่วนลดทันทีสูงสุด 22% เงื่อนไขตามที่ร้านค้ากำหนด
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 64
  เงื่อนไขรายการผ่อนชำระ
  1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC และ/หรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD  ("สมาชิก") ที่ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC และ/หรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD  ("บัตรฯ") ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  4. บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน ต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไป หรือผ่อนชำระสินค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.59% /เดือน นาน 10 เดือน หรือ อัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.59% /เดือน นาน 24 เดือน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
  5. สินค้าที่ร่วมรายการลดสูงสุด 22% (ตามที่ร้านค้ากำหนด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  6. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับทุกรายการผ่อนชำระ ที่ Power Buy
  เงื่อนไขกลางรายการส่งเสริมการขาย
  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
  6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th
  สอบถามข้อมูลสินค้า Power Buy โทร. 1324 หรือ www.powerbuy.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์