• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รวมทัพแอปเดลิเวอร์รี ยิ่งสั่ง ยิ่งคุ้ม รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,300 บาทตลอดรายการ

  19 มี.ค. 64 230
  รวมทัพแอปเดลิเวอร์รี ยิ่งสั่ง ยิ่งคุ้ม รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,300 บาทตลอดรายการ
  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท รวมทัพแอปเดลิเวอร์รี ยิ่งสั่ง ยิ่งคุ้ม รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,300 บาทตลอดรายการ*,** 
  พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท* ไม่ต้องใช้พอยต์แลก เพียงสะสมยอดใช้จ่ายผ่านแอปเดลิเวอร์รี ที่ร่วมรายการ (รวมแอปไหนก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป) ครบทุก 700 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 20 บาท*
  ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านแอป UChoose เพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ
   *ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป Delivery ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท (เทียบเท่ายอดใช้จ่ายสูงสุด 3,500 บาท) /บัญชีบัตรหลัก/เดือน
  พิเศษ 2 : ใช้พอยต์แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 900 บาท** เพียงใช้จ่ายผ่านแอป Delivery ที่ร่วมรายการครบ 100 บาท/สลิป  + แลก 500 พอยต์ = รับเครดิตเงินคืน 50 บาท**
  แลกพอยต์หลังรูดทำรายการภายในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ทำรายการ (ฟรีค่าบริการ) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose เท่านั้น
  **จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 1 ครั้ง(50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ (นับจันทร์-อาทิตย์) โดยโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
  พิเศษ 3 : รับส่วนลดสูงสุด 30%* ตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ -  30 มิ.ย. 64
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอป UChoose ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีผ่านแอป Delivery ที่ร่วมรายการแบบชำระเต็มจำนวน ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB  เท่านั้น
  2. แอป Delivery ที่ร่วมรายการได้แก่ แอปสายกิน คือ GrabFood, Food Panda, LINE MAN, Devers, Hungry hub (เฉพาะบริการ Hungry@home) แอปขนส่ง คือ Grab, Skootar, CABB TAXI แอปสายเชฟ คือ Happy Fresh, Freshket, Surapons Food Online
  3. *ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป Delivery ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
  4. ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้  โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบ 700-1,399 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 20 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,400-2,099 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 40 บาท  ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,100-2,799 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 60 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,800-3,499  ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 80 บาท  หรือ ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,500 ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
  5. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียวเท่านั้น
  6. บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
  7. **สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
  8. การแลกรับเครดิตเงินคืน 50 บาท  เพียงใช้จ่ายผ่านแอป Delivery ที่ร่วมรายการครบ 100 บาทต่อสลิปและแลกคะแนนสะสม 500 คะแนน โดยสามารถแลกคะแนนสะสมโดยทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน UChoose หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในวันอาทิตย์ ที่ทำรายการสำเร็จเท่านั้น
  9. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 ครั้ง(50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์(จันทร์-อาทิตย์) และสมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไป นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
  10. คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
  11. สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลัก และมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น โดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น
  12. หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
  13. คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
  14. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
  15. ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง และยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
  16. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  17. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
  19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
  20. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  21. บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
  22. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯและผู้ให้บริการกำหนด
  23. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

  สอบถามข้อมูลบัตรเครดิตเพิ่มเติม โทร. 02-646-3555 หรือ www.krungsricard.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์