• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ช้อปชิล ฟีลกู๊ด รับ e-Coupon Tesco Lotus 200 บาท เมื่อช้อปออนไลน์ ผ่านบัตรเดบิต ชิลดี จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ครบ 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มีนาคม 2564

  3 มี.ค. 64 521
  ช้อปชิล ฟีลกู๊ด รับ e-Coupon Tesco Lotus 200 บาท เมื่อช้อปออนไลน์ ผ่านบัตรเดบิต ชิลดี จาก CIMB
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  ช้อปชิล ฟีลกู๊ด
  รับ e-Coupon Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64 - 31 มีนาคม 64
  • เฉพาะลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย (4895 0229) ผ่านช่องทางออนไลน์ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64 - 31 มีนาคม 64 รับ e-Coupon Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท
  • ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง Line official account "@cimbthai" ก่อน จึงจะมีส่วนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จนถึงวันที่ได้ รับ e-Coupon Tesco Lotus มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิการได้รับเงินดังกล่าว ทันที
  • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น จะได้รับ e-Coupon Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท ผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ให้ไว้เท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน  สามารถนำ e-Coupon ไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ Tesco Lotus สาขาที่ร่วมรายการ โดย e-Coupon Tesco Lotus จะใช้ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64
  • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรเดบิต ชิลดี ต่อเดือน และ 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • สงวนสิทธิ์การรับ e-Coupon Tesco Lotus สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนถูกต้องเท่านั้น
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือ ทอน เป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย ไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
  • ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ รายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ ธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ
  • กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์