• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตทีเอ็มบี ให้คุณช้อปออนไลน์อุ่นใจกับ Power Buy Online

  14 ม.ค. 64 243
  บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตทีเอ็มบี ให้คุณช้อปออนไลน์อุ่นใจกับ Power Buy Online 
  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตทีเอ็มบี ที่ใช้จ่ายผ่าน www.powerbuy.co.th ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3% 
  ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 
  บัตรเครดิตทีเอ็มบี : ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม พิมพ์ PWBO ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งที่ 4712066 (3 บาท /ครั้ง ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ) 
  บัตรเครดิตธนชาต : ลงทะเบียนพิมพ์ PWBO ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งที่ 4712066 (3 บาท /ครั้ง ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ)
  *หมายเหตุ : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท /1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม)ตลอดรายการ/ธนาคาร
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64
  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :
  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตทีเอ็มบี ที่ใช้จ่ายผ่าน www.powerbuy.co.th ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 ยกเว้นบัตรเดบิตและบัตรองค์กร (Corporate Card) ไม่ร่วมรายการ
  2. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม)ตลอดรายการ/ธนาคาร
  3. ธนาคารฯ จะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  4. ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน (หรือ ภายใน 2 รอบบัญชีสำหรับบัตรเครดิตTMB) หลังวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือเครดิตธนชาต หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทยและบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  5. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
  6. บัญชีบัตรหลัก กรณีลูกค้าภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกันมีบัตรหลักหลายใบ จะนับรวมเป็นบัญชีบัตรเดียวกัน และนับรวมบัตรเสริมที่อยู่ภายใต้บัตรหลักดังกล่าว ในกรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักและบัตรเสริมจะมาคำนวณรวมกัน โดยทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดก่อน
  7. การเครดิตเงินคืน ยกเว้น การเปลี่ยนยอดซื้อปกติเป็นรายการผ่อนชำระผ่าน Call Center (IPP on call)
  8. เครดิตเงินคืนไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นได้
  เงื่อนไขรวม :
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารฯ ได้
  2. เฉพาะการซื้อสินค้าและบริการ โดยไม่รวมรายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนจากการ Refund ทุกประเภท ยอดจากร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์
  3. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้ามีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง 
  4. ข้อกำหนด เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข หรือยกเลิกรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น ดุลยพินิจและการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ธนาคารธนชาต โทร. 1770 กด 0 กด 2 หรือ ธนาคารทหารไทย Contact Center โทร. 1558

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์