• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรเครดิต โซ สมาร์ท หรือ โซ ชิลล์ วันนี้! รับกระเป๋าเดินทาง Michel Klein ขนาด 20" เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด

  1 เม.ย. 64 653
  สมัครบัตรเครดิต โซ สมาร์ท หรือ โซ ชิลล์ วันนี้! รับกระเป๋าเดินทาง Michel Klein ขนาด 20" 
  โปรโมชั่นพิเศษ...รับกระเป๋าเดินทาง Michel Klein ขนาด 20" มูลค่า 4,250 บาทสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท (TMB So Smart Credit card) หรือ บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์ (TMB So Chill Credit Card) ประเภทบัตรหลักใบแรก และยังไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB ทุกประเภทมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บัตรใหม่ได้รับการอนุมัติ และเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 8,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติฯ
  • รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ สูงสุด 2,000 บาท/บัตร/รอบบัญชี
  • บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย VISA payWave สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า
  • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 6 ล้านบาท
  • ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด 3 % สามารถเบิกเงินสดได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท
  • รับดอกเบี้ยชิลล์ ชิลล์ 9.5% สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
  • รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป เมื่อมีการชำระขั้นต่ำ หรือ บางส่วน ภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงิน
  • บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 2 ล้านบาท
  • ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
  ระยะเวลาโปรโมชั่นการสมัคร : วันนี้ - 31 มี.ค. 64
  เงื่อนไขการร่วมรายการ
  1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB So Smart หรือ So Chill  ประเภทบัตรหลักใบแรก และยังไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB ทุกประเภทมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บัตรใหม่ได้รับการอนุมัติ
  2. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน และคงสถานะบัตรเป็นปกติ นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ เพื่อรับกระเป๋าเดินทาง Michel Klein ขนาด 20" มูลค่า 4,250 บาท
  3. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ Cash Chill Chill ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit Linked) ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  4. ธนาคารจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 2 รอบบัญชีนับจากวันที่ทำรายการตามเงื่อนไข
  5. สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อประเภทของรางวัล ต่อ 1 บัญชีบัตร (กรณีสมัครบัตรเครดิตมาพร้อมกันมากกว่า 1 ใบ ธนาคารจะให้ของรางวัลจากประเภทบัตรฯที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขโปรโมชั่นนั้นๆก่อน)
  6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ไม่สามารถใช้ราคาของสมนาคุณที่แจ้งในสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์