• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ส่งความสุขท้ายปี ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้ากับบัตรเครดิต KTC

  7 ต.ค. 63 416
  ส่งความสุขท้ายปี ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้ากับบัตรเครดิต KTC
  ส่งความสุขท้ายปี ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้ากับ บัตรเครดิต KTC โปรดีทั้งชำระเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระ
  โปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน>> แลกรับเครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 3,000 คะแนน (แลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป)
  ลงทะเบียนออนไลน์ หรือผ่าน SMS : พิมพ์ CR วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
  โปรโมชั่นผ่อนชำระ>>
  คุ้มที่ 1 : ผ่อนชำระ 0% ทั้งบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด KTC PROUD นานสูงสุด 24 เดือน ตามเงื่อนไขที่ร้านและแบรนด์ต่างๆ กำหนด
  คุ้มที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% เมื่อมียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปตามกำหนด (เฉพาะรายการผ่อนชำระ 6 เดือนขึ้นไป)
  • ยอดผ่อนชำระ 10,000 - 24,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
  • ยอดผ่อนชำระ 25,000 - 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
  • ยอดผ่อนชำระ 50,000 - 79,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท
  • ยอดผ่อนชำระ 80,000 - 149,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,200 บาท
  • ยอดผ่อนชำระ 150,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 7,500 บาท
   *จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
  คุ้มที่ 3 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม แลกรับเครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 3,000 คะแนน (แลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป)
  คุ้มที่ 4 : รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม จากแบรนด์สูงสุด 10% (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
  ลงทะเบียนออนไลน์ หรือผ่าน SMS : พิมพ์ CE วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 15 ม.ค. 64
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ

  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว

  4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ

  5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

  7. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02-123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์