• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นสุดคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน คาเฟ่ อเมซอน แลกรับเครดิตเงินคืน 13%*

  1 ต.ค. 63 775
  โปรโมชั่นสุดคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน คาเฟ่ อเมซอน แลกรับเครดิตเงินคืน 13%*
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า บัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป ที่ร้าน คาเฟ่ อเมซอน (ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้ง) ผ่านทาง SMS / Website 
  ลงทะเบียนผ่าน SMS : พิมพ์ DN6 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ หรือ ลงทะเบียนผ่าน www.ktc.co.th/cafeamazon
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 64
  เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (website)
  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มีคะแนน KTC FOREVER ("คะแนน") และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ ร้าน Cafe' Amazon ที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  

  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

  3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ DN6 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้พิมพ์จำนวนเต็มไม่ต้องใส่จุดทศนิยม และเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,234.56 บาท ให้พิมพ์ 1234 เท่านั้น ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/cafeamazon และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

  4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแลกรับเครดิตเงินคืนเกินกว่า 1 ครั้งต่อเซลล์สลิป เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สมบูรณ์ครั้งแรกเท่านั้น

  5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้  

  6. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนน เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้ 

  8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 

  9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน

  10. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

  11. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02-123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์