• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ช้อปสะดวก บินสบาย คุ้มง่ายในบัตรเดียว กับบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ

  23 ก.ค. 63 654
  ช้อปสะดวก บินสบาย คุ้มง่ายในบัตรเดียว กับบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ
  • ยิ่งช้อป ยิ่งรูด ยิ่งได้บินฟรี : ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทุก 20 บาท รับ 1 Big Point และรับ Big Point 10 เท่า เมื่อใช้จ่ายกับแอร์เอเชีย สะสมคะแนนไว้จ่ายค่าตั๋วแทนเงินสด
  • รับสิทธิ์เป็นสมาชิก : ระดับ Platinum ของ AirAsia BIG Loyalty ทันที
  • แบ่งชำระสบายๆ : กับโปรแกรมแบ่งชำระ Be Smart ดอกเบี้ย 0% หรือ 0.79% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ airasia.com
  • บัตรเดียว ฟรีเป็นขบวน :
   - ฟรี ที่นั่ง Hot Seat
   - ฟรี บริการฝากสัมภาระใต้
   - ท้องเครื่อง
   - ฟรี เครื่องดื่มบนเครื่อง
  สิทธิประโยชน์
  • AirAsia BIG Points ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท รับ 1 BIG Point
   - สะสมเพื่อแลกเที่ยวบินแอร์เอเชีย ที่แอปฯ AirAsia BIG Loyalty หรือ www.airasiabig.com
   - ใช้แทนเงินสดจ่ายค่าโรงแรม กิจกรรม ทัวร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.airasiabig.com
  • รับคะแนน BIG Points สูงสุด 10 เท่า
   - รับคะแนน 3 เท่า สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ www.airasia.com, แอร์เอเชียโมบายแอป, www.airasiabig.com, แอป AirAsia BIG Loyalty และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร (จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุด 1,000 คะแนน ต่อบัตรต่อรอบบัญชี)
   - รับคะแนนสูงสุด 7 เท่า จากทุก 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 10 บาทไทยโดยประมาณ เมื่อเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียทั่วโลก จากสิทธิ์การเป็นสมาชิกระดับ Platinum ของ AirAsia BIG Loyalty
  • Priority Booking รับสิทธิ์สำรองที่นั่งโปรโมชั่นก่อนใคร
   - ซื้อบัตรโดยสารเริ่มต้น 0 บาทก่อนใคร 24 ชั่วโมง สำหรับโปรโมชั่น BIG Sales
   - แลก BIG Points เป็นบัตรโดยสารโปรโมชั่น Final Call Sales ก่อนใคร 7 วัน
  • รับสิทธิ์เป็นสมาชิกระดับ Platinum ของ AirAsia BIG Loyalty ทันที
   - ทุกการใช้จ่าย 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 10 บาทไทยโดยประมาณ รับคะแนน BIG Points สูงสุด 7 BIG Points สำหรับการเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียทั่วโลก รับคะแนนสูงสุด 5.5 BIG Points เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารประเภท Low Fare และรับคะแนน 7 BIG Points เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารประเภท Premium Flex/Premium Flat Bed
   - รักษาสถานะสมาชิก Platinum ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย 100,000 บาทต่อปี และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชียอย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี (นับยอดใช้จ่าย 12 เดือน นับจากเดือนที่บัตรได้รับการอนุมัติของทุกปี)
   - หากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรไม่เป็นไปตามเงื่อนไข AirAsia BIG Loyalty ขอสงวนสิทธิ์การนับจำนวนเที่ยวบินที่สมาชิกเดินทางกับสายการบินอย่างเดียวเท่านั้น
   ตรวจสอบสถานะสมาชิก ยอดคะแนน BIG Points สะสม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอป AirAsia BIG Loyalty และ www.airasiabig.com
  • แบ่งชำระสบายๆ 0% 3 เดือน กับโปรแกรม Be Smart ที่ www.airasia.com ดอกเบี้ย 0%, 0.79% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ www.airasia.com
   - แบ่งชำระ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน สำหรับยอดการใช้จ่ายที่แอร์เอเชีย ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตรต่อรายการ (ไม่ได้รับคะแนน BIG Points)
   - แบ่งชำระ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.79% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายที่แอร์เอเชีย ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตรต่อรายการ (รับคะแนน BIG Points ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
  • ส่วนลดทันใจ ล็อกอินสมาชิก BIG รับส่วนลดทันที 40 บาท เมื่อจองเที่ยวบินแอร์เอเชีย ที่ www.airasia.com หรือแอร์เอเชียโมบายแอป
  • บัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 2 ใบในปีแรก
   - บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. สำหรับเส้นทางในประเทศ และไม่เกิน 20 กก. สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย เพียงแสดงบัตรกำนัล พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ที่มีชื่อสกุลตรงกัน ขณะทำการเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย ณ วันเดินทางเพื่อรับสิทธิ์
   - รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม นับยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมรายการซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าประกัน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. ของทุกปี รับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 2 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี และรับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 4 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปี
  • บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat จำนวน 2 ใบ ในปีแรก
   - บริการเลือกที่นั่งเป็น Hot Seat สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย เพียงแสดงบัตรกำนัล พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ มีชื่อสกุลตรงกัน ขณะทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย ณ วันเดินทางเพื่อรับสิทธิ์
   - รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม นับยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมรายการซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าประกัน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. ของทุกปี รับบัตรกำนัล Hot Seat จำนวน 2 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี และรับบัตรกำนัล Hot Seat จำนวน 4 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปี
  • คลิก...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์