• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • EXTREME SHOPPING WITH AEON ROYAL ORCHID PLUS รับบัตรของขวัญมูลค่าสูงสุด 25,000 บาท

  21 ก.ค. 63 490
  EXTREME SHOPPING WITH AEON ROYAL ORCHID PLUS รับบัตรของขวัญมูลค่าสูงสุด 25,000 บาท
  • ระยะเวลา : 16 ก.ค. - 15 ก.ย. 63
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด และบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม
  • สถานที่ : ไฮเปอร์มาร์เก็ต / ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารทั่วไทย (ที่ร่วมรายการ) ในหมวด MCC code (5310, 5333, 5411, 5499, 5812, 5813, 5814)
  รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล กรุ๊ป มูลค่าสูงสุด 25,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด และบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ณ ไฮเปอร์มาร์เก็ต / ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารทั่วไทย (ที่ร่วมรายการ) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

  รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลกรุ๊ป สูงสุด 25,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  หมายเหตุ : โปรดลงทะเบียนร่วมรายการทาง
  • SMS โดยพิมพ์ ESR ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 หรือ
  • แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE หรือ
  • www.aeon.co.th ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 15 ก.ย. 63 (62 วัน) เท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล ดังนี้
   - เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500,000 - 999,999 บาท รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 3,500 บาท
   - เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1,000,000 - 1,999,999 บาท รับบัตของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 10,000 บาท
   - เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,000,000 บาทขึ้นไป รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 25,000 บาท
   (รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลกรุ๊ป สูงสุด 25,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรของขวัญ เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ ไฮเปอร์มาร์เก็ต / ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารทั่วไทยที่ร่วมรายการ ในหมวด MCC code (5310, 5333, 5411, 5499, 5812, 5813, 5814) (จำกัดบัตรของขวัญสูงสุด 25,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายและยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก)
  • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง
   (1) SMS โดยพิมพ์ ESR ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
   (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ
   (3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) บัตรที่ได้ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน หรือโอนยอดใช้จ่ายเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทได้ โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ในการรับบัตรของขวัญจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัญชีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงิน, ทองคำและจิวเวลรี่, ประกันภัย/ชีวิต (MCC Code 5960, 6300, 9223), สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน/กองทุนรวมทุกรายการ (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
  • บริษัทฯ จะมอบบัตรของขวัญภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับบัตรของขวัญหรือได้รับบัตรของขวัญไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
  • เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญเซ็นทรัล เป็นไปตามที่ บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด กำหนด
  • การรับบัตรของขวัญเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด สิทธิ์ หรือบริการอื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดให้บัตรของขวัญในรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้า ในกรณีที่
   - ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก "COVID-19" ในมาตรการการพักชำระหนี้ และมาตรการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%
   - ลูกค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก "COVID-19" ภายหลังที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จนถึงวันที่ได้รับบัตรของขวัญ และยกเว้นการมอบบัตรของขวัญ ในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรของขวัญ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งนี้จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทผ่านทาง www.aeon.co.th
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์