• ช้อปความสุขทุกวันที่บิ๊กซี และบิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ รับส่วนลดทันที 5% ผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ

  21 พ.ค. 63 314
  ช้อปความสุขทุกวันที่บิ๊กซี และบิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ รับส่วนลดทันที 5% ผ่านบัตรฯ บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ
  รับส่วนลด 5% ทันที ที่ Big C
  • ระยะเวลา : 1 พ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ
  • สถานที่ : บิ๊กซี
  รับส่วนลด 5% ทันที (จากส่วนลดปกติ 3%) สูงสุด 1,000 บาท / เดือน / บัตร เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนสินค้าที่ร่วมรายการฯ และรวมยอดชำระเต็มจำนวนสินค้าในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บิ๊กซี
  เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น (ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64)
  • ส่วนลดค่าสินค้าที่ร่วมรายการที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี มาร์เก็ต, มินิบิ๊กซี ทุกสาขา และบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์
   - สมาชิกบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ต้องชำระค่าสินค้าที่ร่วมรายการด้วยบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ พร้อมสแกนบิ๊กการ์ดคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านหลังบัตรเดียวกันเท่านั้น
   - จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท / บัตร / เดือน บัตรเสริมรับส่วนลดเพิ่มจากบัตรหลักสูงสุด 1,000 บาท / บัตร / เดือน (จำกัดจำนวน 1 บัตรเสริม / บัตรหลัก)
   - รายการส่วนลดจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน และรวมยอดชำระเต็มจำนวนสินค้าภายในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยยอดใช้จ่ายคำนวณหลังจากหักคูปองส่วนลด หรือบัตรกำนัล ยกเว้น รายการสินค้าประเภทบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงดัดแปลงทั่วไปหรือสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก บัตรกำนัล บัตรหรือรหัสเติมเงิน การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ การจองตั๋วออนไลน์ ค่ามัดจำร้านแว่นตาหรือร้านค้าภายในพลาซ่า ศูนย์อาหาร การซื้อเหมา การชำระผ่านซัมซุงเพย์ ธุรกรรมสินเชื่อเงินกู้ เช่าซื้อ หรือผ่อนชำระทุกประเภท และสินค้าอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด
   - ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าและ/หรือยกเลิก สมาชิกบัตรเครดิตจะได้รับยอดเงินคืนโดยเป็นยอดที่คำนวณหลังจากหักส่วนลดแล้วเท่านั้น
   - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์คืนสิทธิ์ส่วนลด กรณีคืนสินค้าและ/หรือยกเลิกภายในเดือนที่ใช้จ่ายเท่านั้น
   - เงื่อนไขส่วนลดค่าสินค้าเป็นไปตามที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนด
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ส่วนลดเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด หรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
  • สิทธิพิเศษไม่สามารถโอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
  • สมาชิกบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟต้องคงสถานภาพการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินบัตรเครดิต และ / หรือสินเชื่อทุกประเภทของบริษัทฯ
  • ในกรณีมีการใช้บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ โดยทุจริต การใช้เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด และ / หรือการกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบสิทธิพิเศษ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับสิทธิพิเศษ และยกเว้นการมอบสิทธิพิเศษในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษ
  • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ / หรือบริการ หากพบความชำรุดบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรง
  • เงื่อนไขส่วนลดค่าสินค้าเป็นไปตามที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนด
  • กรณีที่มีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th/bigc/ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  สมัครออนไลน์

  ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ