• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครง่าย ได้เต็มๆ เลือกรับกระเป๋าล้อลาก Caggioni Corporate หรือรับบัตรกำนัลเงินสดมูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครบัตรอิออนวันนี้

  27 ก.พ. 63 3,218
  สมัครง่าย ได้เต็มๆ เลือกรับกระเป๋าล้อลาก Caggioni Corporate หรือรับบัตรกำนัลเงินสดมูลค่า 500 บาท
  • ระยะเวลา : 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 63
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ / บัตรสินเชื่อบิกซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (เฉพาะบัตรหลัก) จะได้รับของสมนาคุณดังนี้
  • รับบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซี มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  • รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni Corporate (Gold Shimmer) ขนาด 25 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 20,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ จะได้รับของสมนาคุณดังนี้
  • รับบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซี มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดอิออน แฮปปี้ เพย์(ยอดผ่อนชำระ)/เบิกถอนเงินสดสะสมครบ 10,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  • รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni Corporate (Gold Shimmer) ขนาด 25 นิ้วมูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดอิออน แฮปปี้ เพย์ (ยอดผ่อนชำระ)/เบิกถอนเงินสดสะสมครบ 20,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
  1. ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ BC6 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน / หรือบัตรสินเชื่อบิ๊กซี 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรคส่งมาที่ 4589123 และท่านได้รับข้อความตอบรับจากระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  2. แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE หรือ www.aeon.co.th ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  • ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2563
  • ผู้สมัครบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (เฉพาะบัตรหลัก) และอนุมัติบัตรผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กแคร์ภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า จะได้รับคูปองส่วนลดเงินสดบิ๊กซี ดังนี้
   - คูปองส่วนลดเงินสดบิ๊กซี (มูลค่าื 200บาท / เดือน จำนวน 3 ใบ) มูลค่ารวมสูงสุด 600 บาท / ท่านตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยจัดส่งคูปองส่วนลดเงินสดให้แก่ผู้ถือบัตรตามที่อยู่ในการส่งใบแจ้งการชำระเงิน
   - คูปองนี้ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 200 บาท เมื่อซื้อสินค้า มูลค่า 300 บาทขึ้นไป โดยคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว โดยต้องชำระคู่กับบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ เท่านั้น ตามระยะเวลาวันเริ่มต้นและวันหมดอายุที่ระบุไว้บนคูปอง
   - คูปองส่วนลดเงินสดนี้เป็นคูปองแทนเงินสดในการชำระสินค้าที่บิ๊กซีและ Mini Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นการซื้อสินค้าประเภทแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงดัดแปลงสูตรพิเศษ, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินมือถือ, บิลเพย์เม้นท์, ชำระเงินมัดจำร้านเซเว่น, ร้านค้าในพลาซ่า, ศูนย์อาหาร, ร้านเวชภัณฑ์ และสำหรับสินค้าผ่อนชำระและการชำระผ่านซัมซุงเพย์
   - คูปองส่วนลดเงินสด 1 ใบ / การใช้สิทธิ์ 1ครั้ง / 1ใบเสร็จ / 1 หมายเลขบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ เท่านั้น
   - คูปองนี้สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆ หรือบัตรกำนัลได้
   - คูปองส่วนลดเงินสดบิ๊กซีอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • ผู้สมัครบัตรและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (เฉพาะบัตรหลัก) จะได้รับของสมนาคุณดังนี้
   - รับบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   - รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni Corporate (Gold Shimmer) ขนาด 25 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 20,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  • ผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ จะได้รับของสมนาคุณดังนี้
   - รับบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบเมื่อมียอดอิออน แฮปปี้ เพย์ (ยอดผ่อนชำระ) / เบิกถอนเงินสดสะสมครบ 10,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   - รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni Corporate (Gold Shimmer) ขนาด 25 นิ้วมูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดอิออน แฮปปี้ เพย์ (ยอดผ่อนชำระ) / เบิกถอนเงินสดสะสมครบ 20,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  • ผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนดภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง / หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรสินเชื่อบิ๊กซี ดังนี้
   - ลงทะเบียน ทาง SMS ผ่านระบบ dtac, AIS และ Truemove H เท่านั้น (ค่าบริการ 3 บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ BC6 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อบิ๊กซี 16 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรคส่งมาที่ 4589123 และจะต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
   - ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th (หรือ) AEON THAI MOBILE  Application ไม่มีค่าบริการและจะต้องได้รับอีเมลตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • จำกัดการมอบของสมนาคุณ 1 ชิ้น / ท่านตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณชิ้นที่มีมูลค่าสูงสุดตามสิทธิ์ที่สมาชิกใช้จ่ายสะสมภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ มีรายละเอียดดังนี้
   - ผู้ถือบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ คำนวณยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายและถูกบันทึกเข้าระบบของบริษัทฯ เท่านั้น
   - ผู้ถือบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟคำนวณสิทธิ์ในการรับของกำนัลจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตโดยรวมบัตรหลักและบัตรเสริม ไม่รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
   - ผู้ถือบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ คำนวณยอดที่เกิดจากรายการอิออน แฮปปี้ เพย์ (รายการผ่อนชำระ) / เบิกถอนเงินสดสะสม
   - ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดการใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลังจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์
  • ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของสมนาคุณ และยกเว้นการมอบของสมนาคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ
  • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ผู้ถือบัตรตามที่อยู่ในการส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย หากภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯทราบ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับของสมนาคุณอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
   (1) การแลกคืนของสมนาคุณ กรณีชำรุดหรือเสียหาย ผู้ถือบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯภายใน 30 วัน นับจากวันที่เซ็นรับของสมนาคุณกับทางบริษัทขนส่งเพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถแลกเปลี่ยน/แลกคืนของสมนาคุณซึ่งเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้า
   (2) รายละเอียดเงื่อนไขการใช้ การรับประกัน การเปลี่ยน และการแลกคืนของสมนาคุณเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในคุณภาพ ข้อบกพร่องความเสียหายหรือสูญหายของของสมนาคุณ หากเกิดปัญหาประการใด โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายของสมนาคุณดังกล่าวโดยตรง
  • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับของสมนาคุณ ผู้ถือบัตรต้องติดต่อบริษัทฯภายใน 180 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เพื่อขอให้บริษัทฯตรวจสอบความถูกต้อง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะถือว่าการคำนวณยอดการใช้จ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ผลิตภัณฑ์อื่นบริการอื่นสิทธิอื่นใดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยประกาศผ่านทาง www.aeon.co.th และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง www.aeon.co.th
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์