• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ สบายกระเป๋า 0% นานสูงสุด 6 เดือน สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

  27 พ.ค. 62 3,005
  ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ สบายกระเป๋า 0% นานสูงสุด 6 เดือน สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน เลือกแบ่งชำระค่าเทอม 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับ Sabaijai On Call โทรเลย 0-2299-8888 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
  เมื่อผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินตามประเภทรายการใช้จ่ายที่ธนาคารกำหนด ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระรายเดือน ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตรผ่านทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Premium และ Precious โทร. 0-2299-8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0-2299-9999
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน สงวนสิทธิ์สำหรับรายการที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา ดังนี้
   - ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป แบ่งชำระ 3 เดือน
   - ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป แบ่งชำระ 3 เดือน หรือ 6 เดือน
  • เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดการศึกษา โดยธนาคารจะยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่ VISA และ Master Card กำหนด ดังนี้ MCC Code : 7911, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299 และ 8351 เท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรต้องแสดงความจำนงขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง GSB Credit Card Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร โดยจะยึดถือจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2562 ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์หลังวันสรุปยอดบัญชีอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการตามที่ต้องการ เช่น วันสรุปยอดบัญชีผู้ถือบัตรวันที่ 18/05/2562 ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 13/05/2562 เป็นต้น
  • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารฯ จะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
  • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
  • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการแบ่งชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการแบ่งชำระรายเดือนได้อีก
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2299-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์