• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7% เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

  26 พ.ย. 61 3,870
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7% เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
  คุ้มเวอร์!! พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7% 
  สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ชำระค่าตั๋วเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ทุกเส้นทางผ่าน www.airasia.com เท่านั้น
  • วันจันทร์ - ศุกร์ (Weekday)
   เมื่อซื้อบัตรโดยสารครบทุก 5,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5%
   (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 2,250 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
  • วันเสาร์ - อาทิตย์ (Weekend)
   เมื่อซื้อบัตรโดยสารครบทุก 5,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 7%
   (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 2,100 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
  *จำกัดรับเครดิตเงินคืนทั้ง Weekday และ Weekend รวม 1,450 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 4,350 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
  เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
  • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายทุกๆ 5,000 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5% ใน weekday และ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายทุกๆ 5,000 บาท/ เซลล์สลิป ใน weekend รับเครดิตเงินคืน 7%  (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดทั้ง Weekday และ Weekend 1,450บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 4,350 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ) สำหรับการรับเครดิตเงินคืนจะนับเป็นช่วงเวลาส่งเสริมการขายโดยช่วงที่ 1 จะนับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61 ช่วงที่ 2 จะนับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 และช่วงที่ 3 นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 -  31 ม.ค. 62
  • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการก่อนชำระเงินผ่านบัตร
  • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่และเวลาที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ทำรายการ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก และจะเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของสมาชิกบัตรในรอบถัดไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดี หรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
  • สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน หากมีการยกเลิกหรือปฏิเสธยอดใช้จ่ายจากสมาชิกบัตรในภายหลัง
  • บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่จำหน่าย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายบัตรโดยสารโดยตรง กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนชำระเงิน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2627-8111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์