• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อน 0% ทุกชิ้น ทั้งห้าง นานสูงสุด 10 เดือน แบ่งจ่ายสบายๆ พร้อมรับเครดิตเงินคืน จากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่โรบินสัน ทุกสาขา

  11 ต.ค. 61 2,502
  ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน แบ่งจ่ายสบายๆ พร้อมรับเครดิตเงินคืน จากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
  เงื่อนไขการผ่อนชำระ
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทุกประเภท
  • เฉพาะสินค้าที่ไม่มีรายการผ่อนชำระ 0% อยู่แล้วในขณะนั้น
  • เฉพาะยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป โดยมีวิธีการเลือกผ่อนชำระดังนี้ ยอดซื้อ 3,000 - 4,999 บาท ต่อเซลล์สลิป สามารถเลือกผ่อนชำระได้นาน 4 เดือน หรือ 6 เดือน และยอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป สามารถเลือกผ่อนชำระได้นาน 4 เดือน 6 เดือน หรือ 10 เดือน
  • ยอดชำระคืนจากการผ่อนชำระต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท ต่อเดือน
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ยกเว้นยอดซื้อที่ โรบินสันออนไลน์ ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส ท็อปส์ ออฟฟิศเมท โฮมเวิร์ค ร้านอาหาร ร้านค้าเช่า การซื้อบัตรของขวัญและบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท การสั่งซื้อสินค้าแบบ mail order และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
  • วงเงินชั่วคราวไม่สามารถร่วมรายการผ่อนชำระได้ กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อขอใช้สิทธิ์ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ก่อนชำระค่าสินค้า
  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
  • บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (หรือลงทะเบียนฟรีผ่าน Application UChoose) ถูกต้องก่อนทำรายการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่อนชำระ ตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น
  • เฉพาะการทำรายการผ่อนชำระ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 ที่ โรบินสัน ทุกสาขา ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ การซื้อบัตรของขวัญและบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท การสั่งซื้อสินค้าแบบ mail order ยอดซื้อที่ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส ออฟฟิศเมท ท็อปส์ พื้นที่เช่า ร้านอาหาร การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ และรายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC)
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท/เซลล์สลิป และไม่เกิน 24,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
  • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป ไม่สามารถนำเซลล์สลิปมานับรวมกันได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณเครดิตเงินคืน รวมกับบัญชีบัตรหลัก และเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ทำรายการ
  เงื่อนไขการรับคะแนนเดอะวันสูงสุด 10X
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (หรือลงทะเบียนฟรีผ่าน Application UChoose ) ถูกต้องก่อนทำรายการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น
  • เฉพาะการทำรายการผ่อนชำระ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 ที่ โรบินสันทุกสาขา ยกเว้น ยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ การซื้อบัตรของขวัญและบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท การสั่งซื้อสินค้าแบบ mail order ยอดซื้อที่ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส ออฟฟิศเมท ท็อปส์ พื้นที่เช่า ร้านอาหาร การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ และรายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC)
  • รับคะแนนเดอะวันสูงสุด 10 เท่า (คะแนนเดอะวันปกติ 4 เท่า + คะแนนเดอะวันพิเศษ 6 เท่า) สำหรับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ เมื่อมียอดผ่อนชำระสะสมตลอดรายการครบ 360,000 บาท
  • รับคะแนนเดอะวันสูงสุด 9 เท่า (คะแนนเดอะวันปกติ 3 เท่า + คะแนนเดอะวันพิเศษ 6 เท่า) สำหรับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ เมื่อมียอดผ่อนชำระสะสมตลอดรายการครบ 360,000 บาท
  • จำกัดคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 86,400 คะแนน ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
  • ยอดผ่อนชำระจากหลายเซลล์สลิปสามารถนับรวมกันได้ โดยยอดผ่อนชำระสะสมตลอดรายการ จากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมจะนับรวมกัน และบริษัทฯ จะคำนวณคะแนนเดอะวันพิเศษเข้าไปยังบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะโอนคะแนนเดอะวันพิเศษ 86,400 คะแนน เข้าบัตรหลักภายใน 7 วัน หลังจบรายการ
  เงื่อนไขทั่วไป
  • เครดิตเงินคืนและคะแนนเดอะวันพิเศษไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนและคะแนนเดอะวันพิเศษแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนในบัญชี
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการ หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
  • บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2627-8111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์