• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรยูโอบี เดบิต PAUL FRANK-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  รายได้ขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 64
  • 2,838
  จุดเด่น
  สะดวกทุกที่ หมดกังวลเรื่องค่าธรรมเนียม ด้วยบัตรยูโอบีเดบิต PAUL FRANK
  • ถอนเงินตู้ไหนก็ได้
  • สอบถามยอดตู้ไหนก็ได้
  • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านร้านค้าออนไลน์ได้

  รายละเอียด Credit Card

  ชื่อ Credit / Debit Card
  :
  บัตรยูโอบี เดบิต PAUL FRANK
  ประเภทบัตร
  :
  สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
  :
  1. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/สอบถามยอดเงินคงเหลือที่ตู้เอทีเอ็ม ทั่วประเทศไทย ที่มี สัญลักษณ์”Mastercard”

  2. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/สอบถามยอดเงินคงเหลือ ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบีที่อยู่ใน ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

  3. ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารยูโอบีโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี

  4. ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบีและตู้เอทีเอ็มธนาคารอื่น

  5. ใช้จ่ายบิล (Bill Payment) ของบริษัทต่างๆ ที่ธนาคารให้บริการรับช าระเงิน ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี โดยการหักเงินจากบัญชีหลักที่ผูกกับบัตร

  6. ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่รับบัตร หรือร้านค้าออนไลน์ ที่มีสัญลักษณ์ ”Mastercard” ทั่วโลก

  7. วงเงินถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน ถอนได้สูงสุด ครั ้งละไม่เกิน 30,000 บาท ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารยูโอบีกรณีถอนที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารอื่น ขึ ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละธนาคาร

  8. จำกัดจำนวนครั้งในการถอน สูงสุด 5 ครั้ง/วัน และในการถามยอดเงินคงเหลือ สูงสุด 2 ครั้ง/วัน

  9. โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารยูโอบีสูงสุด 300,000 บาท/วัน และ/หรือไม่เกิน 10 ครั้ง/วัน

  10. โอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ สูงสุด 300,000 บาท/วัน จ านวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท/รายการ

  11. โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) สูงสุด 300,000 บาท/วัน จ านวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ

  12. ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่รับบัตร หรือร้านค้าออนไลน์ ที่มีสัญลักษณ์“Mastercard” วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน

  ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
   
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 275 บาท และทำบัตรทดแทน 150 บาท)
  บัตรเสริม
  :
  ไม่มีบัตรเสริม
  ค่าธรรมเนียมรายปี
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท)
  บัตรเสริม
  :
  ไม่มีบัตรเสริม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-285-1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 ก.ย. 64
  แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  สมัครออนไลน์